OZP bonifikuje praktiky i za očkování proti COVID - 19 v domácím prostředí pojištěnců

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) si je vědoma nezastupitelné role všeobecných praktických lékařů. S cílem přispět k zajištění maximální proočkovanosti proti onemocnění COVID-19 teď OZP rozšiřuje svůj komplexní program podpory a motivace praktických lékařů k zapojení do očkování proti COVID-19 o bonifikaci za aplikaci očkování v rámci návštěvy lékaře u pojištěnce v jeho domácím prostředí, a to ve výši 500 Kč.

Smyslem tohoto nově zavedeného bonusu je motivovat praktické lékaře k návštěvě pojištěnce, který má zájem očkovat se, ale je pro něj obtížné se zaregistrovat nebo se dostavit do ambulance lékaře, v jeho domácím prostředí. V rámci podpory vedoucí k potřebné proočkovanosti, chce OZP zároveň tímto krokem nejenom usnadnit dostupnost všem svým pojištěncům, ale i poděkovat praktickým lékařům za jejich komplexní péči o registrované pojištěnce OZP.