Ozdravné pobyty pomáhají dětem zvládnout chronické nemoci

Publikováno: 27.3.2023   #poradenství, #tipy

Zájem o ozdravné pobyty v Chorvatsku pro děti s chronickým onemocněním je dlouhodobě vysoký. V posledních dvou letech ovlivnila naplněnost termínů epidemická situace v souvislosti s Covid-19 a v roce 2022 také válečný konflikt na Ukrajině. Letos se ale zájem o červencové a srpnové pobyty vrací na úroveň let před covidem. Ve všech pěti turnusech zbývá posledních několik desítek volných míst.

Pobyt je určený dětem od 7 do 15 let (s ukončenou první třídou ZŠ) s chronickými onemocněními (alergie, respirační, nebo kožní onemocnění a s pohybovými problémy). Podmínkou je, že pobyt u moře dětem doporučí jejich registrující lékař.

„Oborová zdravotní pojišťovna přispívá dětem na tyto přímořské pobyty z Fondu prevence až 45 % ceny zájezdu. Za 15denní pobyt u moře včetně stravy, sportovního a společenského programu a s denním lékařským dohledem, tak rodiče zaplatí při splnění všech podmínek jen 7 150 – 8 800 korun. Stejně jako v minulých letech máme na ozdravné pobyty ve Fondu prevence vyčleněnou částku 7,5 milionu korun,“ říká ředitelka zdravotního úseku OZP MUDr. Jitka Vojtová a dodává: „Analýza čerpání ambulantní péče u opakovaných a nových účastníků ozdravných pobytů potvrdila, že klimatoterapie má pozitivní vliv na snižování nákladů, a to především u dětí s poruchou imunity a alergickými onemocněními. Nejúčinnější jsou přitom opakované ozdravné pobyty.“

Cílem pobytu je posílení léčebného procesu a zlepšení zdravotního stavu dětí. Většina dětí je k pobytu doporučena na základě respiračních onemocnění (astma, bronchitidy - cca 60 % diagnóz) a kožních onemocnění (cca 32 % diagnóz, nejvíce pak atopický ekzém). Některé děti mají více diagnóz současně.

Čas pro využití této možnosti se krátí. Podrobné podmínky a seznam potřebných dokladů najdou pojištěnci OZP na internetových stránkách.

Letošní termíny:
20.6. – 6.7.2023, 4.7. – 20.7.2023, 18.7. – 3.8.2023, 1.8. – 17.8.2023, 15.8. – 31.8.2023