Odměňte svého lékaře

OZP je jedinou zdravotní pojišťovnou, ve které vy, naši pojištěnci, můžete spolurozhodovat o tom, jak vysoká může být výše odměny vašeho lékaře. Jak? Dejte nám vědět, kteří lékaři si za rok 2020 zaslouží zvláštní bonifikaci. Přidělte jim v aplikaci VITAKARTA zde jednoduchým způsobem body v závislosti na tom, jak jste v loňském roce vnímali jejich chování, jednání, plánování a kontinuitu poskytované péče, dostatek informací či způsob komunikace, a to nejpozději do 28. 2. 2021.

Projekt, který má za cíl nejenom poděkovat smluvním lékařům za jejich lidský a profesionální přístup v této nelehké době, ale zároveň je i motivovat k tomu, aby ošetřovali svoje pacienty s úctou a respektem, jsme spustili v dubnu loňského roku. Lékaři budou odměňováni nikoliv z peněz vyčleněných na úhradu zdravotních služeb, ale z prostředků, které OZP v roce 2020 uspořila na vlastních provozních nákladech.

Pro výši odměny jsou důležité body od vás pacientů - pojištěnců OZP, které po stanoveném termínu (28. 2. 2021) přepočítáme na koruny a lékařům vyplatíme. Pravidla a příklady přidělování bodů najdete zde

Děkujeme proto za vaši spolupráci.

Sledujte pravidelně naše webové i facebookové stránky

Odměňte svého lékaře