Od 1. 1. 2020 se mění sazby pojistného pro všechny kategorie plátců

OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) - minimální vyměřovací základ pro výpočet pojistného u OSVČ byl pro rok 2020 stanoven ve výši 17.417,50 Kč. Z toho vyplývá, že minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ bude od 1.1.2020 činit 2.352 Kč.

OBZP (osoba bez zdanitelného příjmu) - od 1.1.2020 se zvyšuje minimální mzda z 13.350 Kč na 14.600 Kč. Vzhledem k tomu, že minimální mzda je současně vyměřovacím základem pro kategorii OBZP, zvyšuje se sazba pojistného pro OBZP na 1.971 Kč.

Zaměstnavatelé - minimální mzda je také minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance. Minimální měsíční sazba pojistného za zaměstnané osoby od 1.1.2020 činí 1.971 Kč.

Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí zdravotní pojištění od prvního kalendářního dne měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Je-li poslední den splatnosti pojistného sobota, neděle nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

Pojistné pro zaměstnavatele je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.