Očkování proti invazivním meningokokovým infekcím

Dne 1. 5. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

V souladu s touto právní úpravou je hrazenou službou nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím způsobeným:

  1. meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku a
  2. meningokokem skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.

Očkování proti invazivním meningokokovým infekcím je doporučeno aplikací:

  1. Očkovací látky Bexsero (MenB-4C) ve schématu 2 + 1 (platné i pro nedonošené děti). Očkování lze zahájit od 2. měsíce věku; druhá dávka podaná v intervalu minimálně 2 měsíce s podáním posilovací dávky ve 12. - 15. měsíci věku, s prodlevou nejméně 6 měsíců mezi primární sérií a posilovací dávkou,
  2. Očkovací látky Nimenrix (MenA,C,W,Y) podáním jedné dávky v období od dovršeného 1 roku věku (tzn. zahájit očkování lze den po 1. narozeninách) do dovršení 2 let včetně (tzn. nejpozději v den 2. narozenin).

Přechodné ustanovení - výjimka k doočkování rozočkovaných dětí proti meningokoku typu B (Bexsero):

  1. druhá a třetí dávka vakcíny bude hrazena u dětí, které byly před 1. 5. 2020 očkovány první dávkou vakcíny (tzn. první dávka byla aplikovaná nejpozději 30. 4. 2020) při splnění ustanovení "je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku" s tím, že třetí, posilovací, dávka musí být podána nejpozději mezi 12. - 15. měsícem věku,
  2. třetí dávka vakcíny bude hrazena u dětí, které byly před 1. 5. 2020 očkovány dvěma dávkami vakcíny (tzn. druhá dávka byla aplikovaná nejpozději 30. 4. 2020) při splnění ustanovení "je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku" a "druhá dávka byla aplikovaná v intervalu minimálně 2 měsíce po první dávce"; třetí, posilovací, dávka musí být podána nejpozději mezi 12. - 15. měsícem věku,
  3. u očkování proti meningokoku typu A, C, W, Y nejsou zohledněny žádné výjimky.

V případě že jsou splněny úhradové podmínky (viz výše), zdravotní pojišťovna takové nepovinné očkování hradí v souladu s platnou legislativou ošetřujícímu lékaři do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty.

Rozdíl mezi nákupní cenou od dodavatele a výší úhrady z OZP hradí zákonný zástupce dítěte. Tato částka se může u jednotlivých lékařů lišit, neboť ceny očkovacích látek se mohou lišit dle cen stanovených ve smluvním ujednání mezi lékařem a dodavatelem. Ošetřující lékař by měl zákonnému zástupci dítěte předem sdělit částku, kterou bude od něho požadovat k úhradě za jednotlivé dávky očkování, pokud je cena očkovací látky vyšší, než je úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

V případě, kdy nejsou splněny výše uvedené úhradové podmínky očkování, lze případně čerpat příspěvek z preventivních programů a bonusů OZP.
Podrobné informace pro pojištěnce/zákonné zástupce pojištěnců jsou k dispozici na www.ozp.cz, případně na kontaktních pracovištích OZP.