Nová pravidla v preventivním vyšetření COVID-19. Možnost až 6 testů v měsíci!

Od června 2021 se v návaznosti na Mimořádné opatření MZ ČR vydané k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 mění frekvence testování a výše úhrad poskytovatelům zdravotních služeb. V jednom kalendářním měsíci je tak nově pojištěncům Oborové zdravotní pojišťovny z veřejného zdravotního pojištění hrazeno až 6 testů provedených: 4x metodou POC antigenního testu (nejvýše 1x za 7 dnů) a 2x prostřednictvím preventivního RT-PCR testu.

U preventivního PCR testování bez žádanky lékaře je stanovena úhrada ve výši 661 Kč (zahrnuje náklady na odběr biologického materiálu (47 Kč) a vlastní vyšetření včetně vydání platného certifikátu o výsledku absolvovaného testu - 614 Kč) a u antigenního testování je výše úhrady 201 Kč (zahrnuje odběr, testovací sadu, vyhodnocení testu a rovněž vydání zprávy o výsledku absolvovaného testu). Více zde >>

Preventivní testování lze podstoupit na základě přímé objednávky na konkrétním odběrovém místě. Seznam odběrových míst je zveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/testovani/. Zájemce o testování se musí prokázat průkazem zdravotní pojišťovny nebo náhradním dokladem.