Normální je nekouřit

Mezinárodní nekuřácký den, který připadá vždy na třetí čtvrtek listopadu, upozorňuje na vážná onemocnění, jejichž vznik a rozvoj podporuje kouření tabákových výrobků. V případě karcinomu plic, průdušek a průdušnice evidovala Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) v loňském roce 1 156 pojištěnců, u kterých byl tento druh nádorových onemocnění diagnostikován, přičemž průměrná cena poskytnuté a vykázané péče činila na jednoho pojištěnce téměř 256 000 korun.

V zájmu OZP je dlouhodobě motivovat pojištěnce k zodpovědnému přístupu o své zdraví, proto těm, kteří se rozhodli skoncovat se závislostí na tabáku, přispívá v rámci programu STOP kouření až 2 000 korun:

  1. Příspěvek je určen žadatelům - pojištěncům OZP zaevidovaným v centrech pro odvykání kouření.
  2. Podmínkou čerpání příspěvku je absolvování právními předpisy stanovené pravidelné u praktického lékaře v uplynulých 2 letech.
  3. Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově, 1x za život.
  4. Příspěvek je možné kombinovat s čerpáním programů v rámci VITAKARTY.
  5. O příspěvek lze žádat do 30.11.2022. Akceptovány jsou účtenky z daného kalendářního roku, max. 3 měsíce staré.
  6. Nezbytné doklady je nutné doručit nejpozději do 30.11.2022 na adresu sídla OZP, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, nebo je lze předat osobně v kterémkoli klientském centru OZP.

V aplikaci VITAKARTA mohou pojištěnci využít, proměnou za své nasbírané kredity, také příspěvek na prostředky pro odvykání závislosti na tabáku (Defumoxan, Champix, nikotinové náplasti, nikotinové žvýkačky) ve výši až 4 000 korun.