Nechte se vyšetřit s pomocí umělé inteligence

Vyhodnocování mamografických snímků s pomocí umělé inteligence je v plném proudu. Unikátní společný projekt zdravotnické skupiny EUC a Oborové zdravotní pojišťovny odstartoval 1. dubna v Mamodiagnostickém centru Waltrovka v Praze.

Zapojení umělé inteligence do vyhodnocování snímků pořízených na mamografu dává radiologům i pacientkám větší jistotu. Standardně snímky posuzují nezávisle na sobě dva specialisté. Umělá inteligence k jejich názoru přidává zkušenost z mnoha tisíc předchozích vyšetření, k jejichž výsledkům má přístup, a dokáže je v reálném čase porovnat s aktuálně posuzovaným snímkem.

Na podrobnější analýzu je ještě brzo. Ale už teď je patrné, že pomoc umělé inteligence a třetího čtení mamografických snímků splňuje očekávání. „Například v případě, že systém určí nízké riziko, je extrémně nízká pravděpodobnost nádoru. Pak lékaři nemusí provádět doplňující vyšetření, zejména sonografii. Umělá inteligence tak i šetří prostředky zdravotního pojištění. Naproti tomu v případě, že nám třetí čtení ukáže vysoce podezřelé místo, je tento výsledek návodem k podrobnějšímu zhodnocení oblasti všemi dostupnými metodami,“ hodnotí první týdny zkušeností veřejného provozu prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., propagátor umělé inteligence v mamografii, předseda Komise pro program screeningu karcinomu prsu v ČR a člen Odborné rady zdravotnické skupiny EUC.

Systémy pro hodnocení mamografických snímků umělou inteligencí zkoušelo dosud několik screeningových pracovišť v České republice. Zdravotnická skupina EUC je ale první, která využívá tento software v rutinní praxi. „Čekalo se na definitní doporučení expertů Evropské komise, které bylo teprve nedávno zveřejněno na oficiálních stránkách Evropské unie,“ vysvětluje prof. Daneš a dodává: „Před tím jsme programy testovali a hledali ten, který splňuje všechny podmínky a zároveň vyhovuje našim lékařům. Také jsme instalaci připravovali a přizpůsobovali jsme systémy pro prohlížení snímků tak, aby práce s umělou inteligencí byla pro lékaře co možná nejjednodušší.“

Průběh mamografického vyšetření s pomocí umělé inteligence je stejný, jako v jiných případech. Oborová zdravotní pojišťovna ho proplácí za své pojištěnky v plné výši. Úhrada přitom probíhá napřímo mezi poskytovatelem vyšetření a OZP, takže klientky na místě neplatí nic.