Mimořádné „covidové“ odměny pro zdravotníky mají svá pravidla

V Oborové zdravotní pojišťovně si hluboce vážíme veškeré práce a příkladné péče zdravotníků, kterou věnují našim pojištěncům. Z pozice zdravotní pojišťovny je ale naší povinností postupovat v souladu s platnou legislativou, a tak je to i v případě přiznání mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky smluvních poskytovatelů za období druhé vlny epidemie onemocnění COVID-19.

Krajský koeficient 0,00

V souladu s § 20a vyhlášky č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 172/2021 Sb., navýšila OZP úhradu všem smluvním poskytovatelům, kteří v období druhé vlny epidemie onemocnění COVID-19 poskytovali hrazené služby a vykazovali je zdravotní pojišťovně, za účelem kompenzace zvýšených osobních nákladů.

Částka k navýšení úhrady byla zmíněnou vyhláškou stanovena příslušným vzorcem. V tomto vzorci byl jedním z parametrů i koeficient Kkraj, což je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji, kde poskytovatel poskytuje hrazené služby. V některých krajích byla ale hodnota tohoto krajského koeficientu pro OZP stanovena na hodnotu 0,00. A to je důvod, proč naši smluvní poskytovatelé v těchto krajích, nemohli obdržet od OZP žádnou částku na mimořádné odměny pro zdravotnické pracovníky.

Tato situace není pro OZP nikterak příjemná, pravidla se ale musí respektovat.

Děkujeme za pochopení.

Vaše OZP