Využíváte Kupony? Jejich prostřednictvím získáte od OZP i letos zajímavé finanční příspěvky na prevenci.

Příspěvek na dentální hygienu až 2000 Kč, na očkování 1000 Kč, na preventivní aktivity 500 Kč, na lázeňské procedury 2000 Kč, 4000 korun pro onkologicky nemocné či 1000 korun pro děti s obezitou. A to je jen pouhý výběr. Prostřednictvím Kuponů můžete u OPZ čerpat mnoho dalších příspěvků v průběhu celého roku.

Na dentální hygienu až 2000 korun
Během roku 2021 můžete čerpat Kupon na dentální hygienu ve výši až 1000 korun hned ve dvou obdobích. První příležitost máte již od 1. března, další bude na podzim. V obou případech bude OZP přispívat polovinou z celkové částky ošetření. Pokud tedy absolvujete dentální hygienu do 31.března 2021, za kterou na místě zaplatíte 2000 Kč, získáte od OZP 1000 Kč. Stejná pravidla budou platit i ve druhém pololetí. Pro březen platí akceptace účtenek od 1.1.2021.

500 Kč na zdravé aktivity a produkty letos v dubnu
Kupon, který se vztahuje nejenom na sportovní aktivity, rehabilitaci a fyzioterapii, brýle a čočky, rovnátka, vitamíny, na dětské pohybové tábory či kroužky, ale i například na Test COVID-19 provedený v laboratoři schválené MZ ČR, bude možné nově čerpat v dubnu nebo až ve druhé vlně - na podzim. V rámci jedné žádosti je možné využít více účtenek, všechny ale musejí spadat do stejné skupiny aktivit. Akceptace účtenek od 1.1.2021.

Novinka - celoroční Kupon na očkování
Kupon na očkování, a to ve výši 1000 Kč, můžete nově čerpat 1x v průběhu celého roku. Příspěvek se vztahuje na jakékoliv očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně aplikace očkovací látky. Akceptace účtenek od 1.1.2021.

Novinka - 2000 Kč na lázeňské procedury
V rámci celoročního Kuponu na lázeňské procedury můžete čerpat až 2000 korun, a to 1x v roce. Žádost o čerpání příspěvku může ale obsahovat více účtenek (účtenky z více pobytů). Akceptace účtenek: od 1.1.2021.

Novinka - Kupony pro chronicky nemocné a klienty se specifickými potřebami
V rámci těchto Kuponů poskytuje OZP například příspěvek 4 000 korun pro onkologicky nemocné, až 5 000 Kč pro klienty s nízkobílkovinnou dietou či 1 000 korun pro děti s obezitou.

U Kuponů STOP rakovině a civilizačním onemocněním i v roce 2021 platí, že vybrané programy z řady STOP lze čerpat dvojí formou. Klient se může rozhodnout buď pro bezplatné vyšetření u některého ze smluvně zajištěných poskytovatelů zdravotních služeb (seznam je vždy u detailu konkrétního programu), nebo si vybere jakéhokoliv jiného poskytovatele příslušné odbornosti, vyšetření si zaplatí a účtenku uplatní pomocí Kuponu. Více se dozvíte zde.

Prostřednictvím Kuponů mohou pojištěnci příspěvky čerpat bez ohledu na to, zda VITAKARTU mají či nikoliv.

Nad rámec Kuponů mohou uživatelé VITAKARTY v průběhu roku nadále sbírat Kredity, jejichž pomocí pak mohou čerpat velkou část benefitů. Čerpání Kuponů je na počtu Kreditů absolutně nezávislé.

Klienti, kteří dávají přednost osobním kontaktu, mohou papírový formulář s žádostí o čerpání příspěvku vyplnit na kterémkoli kontaktním místě OZP. Detailní informace a pravidla Kuponů včetně formulářů najdete zde.