Kontrola lékových interakcí: první krok úspěšné léčby

Publikováno: 23.4.2024   #pojištěnci, #tipy

Za "lékové interakce" označujeme vzájemné ovlivnění dvou nebo více léků mezi sebou. Interakce nastávají nejen mezi léky, ale také mezi léky a potravinami, nápoji, doplňky stravy a bylinnými produkty.

Interakce mohou být prospěšné našemu zdraví, např. díky záměrné kombinaci více účinných látek, která posiluje žádoucí účinek.

V případě nevhodné kombinace ale interakce mohou být i rizikem pro naše zdraví a mohou vyvolat významné nežádoucí reakce.

Zejména lidé užívající více léků současně by proto měli možným interakcím věnovat velkou pozornost, poradit se s ošetřujícím lékařem, nebo lékárníkem. Je také užitečné mít při sobě seznam léků, které pravidelně užíváte, aby je mohl lékař, nebo lékárník zkontrolovat a správně vyhodnotit i v případě, že nebude mít přístup do vašeho elektronického lékového záznamu.

Velké množství uživatelů léků dosud lékové interakce podceňuje. Přitom je evidentní, že interakce mohou zcela zásadně ovlivnit průběh a úspěšnost léčby a v kritických případech způsobit i neplánovanou hospitalizaci.

S interakcemi pomáhá i OZP

S kontrolou lékových interakcí pomáhá vám, klientům OZP, on-line aplikace, která je zdarma k dispozici v klientském portálu VITAKARTA. Možné nežádoucí účinky kombinace více léků, potravin, nápojů a bylinných preparátů si tak můžete kdykoli sami ověřit třeba přímo v lékárně, nebo před nákupem volně prodejných léčiv.

Kdy k interakcím dochází

Ještě před vstřebáním v organizmu (Farmaceutické interakce)
Typickým příkladem jsou situace, kdy k některým typům léčiv dávají lékaři a lékárníci upozornění např. "při užívání nekombinujte lék s mléčnými produkty", "neužívejte současně hořčík" atd. Nevhodná kombinace může ovlivnit vstřebatelnost a následnou koncentraci léčiv v organizmu a tím i účinnost léčby. Většinou stačí jen upravit načasování a těch rizikových kombinací léků a dalších produktů se vyvarovat dvě hodiny před užitím léku a dvě hodiny po něm.

V průběhu vstřebávání do organizmu (Farmakodynamické interakce)
Způsobují zesílení, snížení anebo dokonce až zablokování účinku léku. Mezi nejnebezpečnější interakce tohoto typu patří zneužívaná kombinace léků na spaní, nebo antidepresiv s alkoholem. Velice riziková je kombinace léků na ředění krve a ginko biloba, protože významně zvyšuje krvácivost. Pozitivní podobu tato interakce může mít například při léčbě vysokého krevního tlaku, srdeční činnosti, optimalizaci hladiny cukru a cholesterolu, kde jde nedostatečný účinek jednoho léku posílit kombinací s dalším.

Po vstřebání organizmem (Farmakokinetické interakce)
Při své cestě organizmem, při rozmísťování do jednotlivých orgánů, krve a během přeměny na aktivní nebo neaktivní molekuly, reaguje léčivo s látkami obsaženými v nápojích, v bylinkách atd. Podobně jako v předchozích případech může dojít k ovlivnění účinnosti a koncentrace léčiva, které může mít významný vliv na průběh léčby a případně vyvolat nežádoucí účinky.