Kdy podat Přehled OSVČ za rok 2021 a na co si dát pozor ?

Formulář k přehledu o příjmech a výdajích OSVČ se od 1.1. 2021 změnil na Přehled o výši daňového základu OSVČ ( dále jen "Přehled OSVČ"). Co to znamená? Ve formuláři za rok 2021 tak, oproti předchozím letům, kdy podnikatelé vyplňovali informace o příjmech a výdajích, budou vyplňovat pouze jeden údaj, a to výši daňového základu. Vzhledem k daným parametrům formuláře je interaktivní elektronické vyplnění na PC možné pouze pokud již máte nainstalován PDF prohlížeč (např. Adobe Acrobat Reader), a to pouze v prohlížeči Microsoft Internet Explorer. V případě, že používáte jiný internetový prohlížeč, doporučujeme si tento formulář uložit do počítače a následně jej zpracovat s pomocí Adobe Acrobat Readeru. Podat Přehled OSVČ bezpečně, snadno a online je možné také v aplikaci VITAKARTA.

Přehled OSVČ za rok 2021 je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za příslušný kalendářní rok. Tato povinnost se nevztahuje na OSVČ, kteří byli evidováni v paušální režimu a jejich daň z příjmů je rovna paušální dani.

Posledním dnem, do kterého musí být Přehled OSVČ za rok 2021 zdravotní pojišťovně podán je pondělí 2.5. 2022.

V případě, že je daňové přiznání po 1.4. 2022:

Pokud odpadá povinnost podat daňové přiznání - termín odevzdání Přehledu OSVČ je do 8.4. 2022.

Doplatek pojistného je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled OSVČ za příslušný kalendářní rok.
Prokázaný přeplatek pojistného je povinna zdravotní pojišťovna vrátit do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila, není-li použit na úhradu záloh nebo na jiný splatný závazek vůči zdravotní pojišťovně, od 1.1.2022 je možné vracet přeplatky pouze vyšší než 200 Kč. Nižší přeplatky budou použity na úhradu následujících záloh.

Způsob podání přehledu:

Formulář pro Přehled OSVČ za rok 2021 je k dispozici na webu OZP:

Vyplněný a podepsaný formulář lze podat prostřednictvím:

 

Máte-li dotaz, neváhejte se obrátit na naši Informační linku: 261 105 555; po-pá: 8-16 hod.