Informace veřejnosti o koronaviru a bezpečnostních, hygienických a dalších opatřeních či doporučeních

Základní informace:

 1. V případě, že má osoba teplotu přes 38 °C a dýchací potíže a zároveň pobýval/a v zasažených oblastech, či byl/a v úzkém kontaktu s někým, kdo pobýval v zasažených oblastech nebo onemocněl, má kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře.
 2. Lidé s uvedenými známkami onemocnění (tj. s podezřením na nákazu nemocí COVID-19) nemají navštěvovat lékaře osobně, ale měli by se s ním domluvit neprodleně telefonicky na dalším postupu.
 3. Využít lze i poradu s Asistentem zdraví OZP na telefonu 844 111 000, e-mailu asozp@ozp.cz nebo prostřednictvím VITAKARTY.
 4. Lze se také obrátit na infolinku Státního zdravotního ústavu na čísle 724 810 106.
 5. Test na nemoc COVID-19 se ryze z preventivních důvodů bez jakýchkoli známek onemocnění neprovádí.
 6. Preventivní vyšetření tedy není nutné u lidí, kteří se pohybovali přímo v zasažených oblastech nebo byli v úzkém kontaktu s lidmi, kteří se z těchto oblastí vrátili či onemocněli, ale nepociťují zdravotní potíže.
 7. Nutné je však striktní dodržování všech ochranných a karanténních opatření.
 8. Teprve pokud pacient vykazuje současně jak klinická, tak epidemiologická kritéria, to jest má vysokou horečku a dýchací potíže, je nutné testování na přítomnost COVID-19.
 9. Provedení testu na COVID-19 je v indikovaných případech plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Veřejné zdravotní pojištění

 • OZP hradí veškerou lékařem indikovanou zdravotní péči v souvislosti vyšetřením a léčbou pacientů s COVID-19.
 • Výlohy OZP uhradí i v případě, kdy se klient nemocí nakazil v souvislosti s vycestováním do postižených oblastí.
 • OZP zároveň zdůrazňuje nutnost respektovat státem vyhlášená ochranná a karanténní opatření
Info koronavir

Více informací naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/

 

Cestovní pojištění

 • Vitalitas bude svým klientům plně hradit náklady související s případnou léčbou nemoci COVID-19 v zahraničí.
 • Svým klientům, kteří se rozhodli neodcestovat do zahraničí, pojišťovna vrátí pojistné v plné výši, bez standardního stornopoplatku.
 • Pokud už klient musel zůstat v zahraničí v karanténě, Vitalitas mu po ohlášení této skutečnosti na kontaktní centrum pojišťovny cestovní pojištění bezplatně prodlouží a uhradí případné náklady spojené s léčením.
 • Klienti Vitalitas mají nárok na plnění z pojištění storna zájezdu, pokud si zájezd pořídili před vydáním opatření necestovat do daného místa a až pak došlo k uzavření konkrétního cílového letiště či oblasti.

 

OZP je připravena v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19 v maximální míře vycházet vstříc klientům a lékařům

V souvislosti s rozšířením nemoci COVID-19 do České republiky je správným postupem při podezření na nákazu novým typem koronaviru telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, případně lékařskou pohotovostní službu nebo příslušnou krajskou hygienickou stanici, lze se také obrátit na infolinku Státního zdravotního ústavu na čísle 724 810 106.

"Jsme připraveni v maximální možné míře vycházet vstříc lékařům, výkony spojené s ošetřováním pacientů s podezřením na nákazu novým druhem koronaviru jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění," zdůrazňuje Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny.

"Zároveň ujišťuji klienty, že uhradíme výlohy spojené s jejich ošetřováním i v případě, kdy se nemocí nakazili v souvislosti s vycestováním do postižených oblastí. Samozřejmě ale zdůrazňuji, že s plnou vážností je nutné respektovat státem vyhlášená ochranná a karanténní opatření," dodává Radovan Kouřil.

Na nákazu nemocí COVID-19 se neprovádějí preventivní testy. Pokud pacient trpí horečkou přes 38°C a má respirační potíže, měl by ihned kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě příslušnou krajskou hygienickou stanici, eventuálně se lze obrátit na infolinku Státního zdravotního ústavu.

Preventivní vyšetření u lidí, kteří se během posledních dnů pohybovali přímo v zasažených oblastech nebo byli v úzkém kontaktu s lidmi, kteří se z těchto oblastí vrátili či onemocněli, ale nepociťují zdravotní potíže, není nutné. Nutné je však striktní dodržování všech ochranných a karanténních opatření. Teprve pokud pacient vykazuje současně jak klinická, tak epidemiologická kritéria, to jest má vysokou horečku a dýchací potíže, je nutné jeho testování na přítomnost COVID-19.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím