Informace klientům OZP k návštěvám ordinací ambulantních lékařů v době vyhlášeného nouzového stavu

Vážení klienti

z důvodu vyhlášeného nouzového stavu na území celé ČR souvisejícího s onemocněním COVID-19 dochází ke změnám a mimořádným organizačním opatřením při poskytování zdravotních služeb, které se týkají mj. i ambulancí vašich registrujících praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost, zubních lékařů, ambulantních gynekologů a všech dalších poskytovatelů ambulantní specializované péče.

Jak postupovat v případech: