Informace klientům OZP k čerpání lázeňské péče v souvislosti s vyhlášenými ochrannými opatřeními

Vzhledem k tomu, že pro lázeňská zařízení nebyla vydána žádná zvláštní opatření obecné povahy, probíhá čerpání lázeňské péče v přiměřeném režimu, tj. jednotlivá lázeňská zařízení vydávají pro své klienty bezpečnostně-preventivní opatření, nicméně pobyty neruší.

Rozhodnutí, zda klient skutečně k čerpání lázeňské péče přistoupí, je na jeho individuální úvaze, kterou doporučujeme konzultovat se svým praktickým lékařem.

Během čerpání lázeňské péče v tomto období lázně přistupují k řadě bezpečnostních opatření pro své klienty - např. vyhlašují zákaz návštěv v celém areálu lázní, povolují vstup pouze ubytovaným osobám, jsou uzavřeny bazény a aquaparky, ruší se kulturní a společenské akce nad 30 osob, ostatní akce jsou přístupné pouze ubytovaným klientům, probíhá osvěta a edukace všech klientů a zaměstnanců ohledně hygieny a správného mytí rukou, v areálu jsou rozmístěny zásobníky s desinfekčními gely, denně se dezinfikují podlahy atd.

Lázeňská péče je péčí doplňkovou, patří do systému následné péče a navazuje na ambulantně vedenou odbornou léčbu. Je poskytována na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány.

V příloze uvedeného zákona jsou stanoveny lhůty/zákonné limity, které je třeba respektovat. Respektovat je musejí doporučující odborní lékaři stejně jako registrující praktičtí lékaři a revizní lékaři pojišťoven. Zdravotní pojišťovny nedisponují žádným legislativním nástrojem, který by je opravňoval k prodloužení platnosti návrhu, jehož platnost uplynula. Indikace, které mají zákonem stanovený limit, proto nelze uplatnit znovu, po lhůtě. Toto se týká především pooperačních stavů, nicméně pokud je rehabilitační péče skutečně nutná, umožní OZP její čerpání ambulantně v místě bydliště, či v případě, že by to zdravotní stav vyžadoval, je možné poskytnout lůžkovou rehabilitační léčbu v odborném rehabilitačním ústavu.

V případě, že se nejedná o indikace, pro které je zákonem stanovená lhůta/limit pro jejich čerpání, OZP doporučuje svým klientům vyčkat vyřešení situace kolem nákazy onemocněním COVID-19, a následně po dohodě s navrhujícím lékařem uplatnit nový návrh (původní návrh bude stornován).

V tomto případě je ale třeba ze strany klienta informovat o svém rozhodnutí nečerpat v tuto chvíli lázeňskou péči příslušné lázeňské zařízení a rovněž zdravotní pojišťovně ve smyslu, že s ohledem na současnou situaci žádají péči stornovat (e-mailové a telefonické kontakty na příslušné zaměstnance OZP jsou uvedeny ve vyrozumění k posouzení návrhu dole pod čarou).

Svým klientům OZP doporučuje sledovat pokyny vydané jednotlivými lázeňskými zařízeními, které jsou uveřejněny na jejich webových stránkách, a kde jsou zároveň k dispozici i odpovědi na nejčastější dotazy jejich klientů.

"V souladu s Nařízením vlády ČR může být od 16. 3. 2020 poskytována v lázních pouze komplexní a příspěvková lázeňská péče. Do odvolání nebudou nabízeny pobyty samoplátcům. Stávající hosté mohou v lázních zůstat," uvedl Svaz léčebných lázní ČR 16. 3. 2020.