Informace k poskytování zdravotních služeb lidem uprchlým před válkou na Ukrajině

Do systému veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) mohou osoby prchající do České republiky v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině registrovat všechny zdravotní pojišťovny, tedy i Oborová zdravotní pojišťovna (OZP). Předtím je ale nutné, aby těmto osobám bylo uděleno vízum za účelem strpění nebo za účelem poskytnutí dočasné ochrany.

Po udělení víza a následné registraci, kterou je u OZP možné provést na všech jejích pobočkách, v Asistenčních centrech pomoci (v Praze, Příbrami, Liberci, Ústí nad Labem a Brně), ale i online přímo na webu OZP, obdrží uprchlý občan tzv. Náhradní průkaz pojištěnce OZP, na jehož základě se stává pojištěncem OZP s právem čerpat na území ČR veškeré hrazené zdravotní služby v plném rozsahu.

Více informací k organizaci zajištění a úhradám zdravotních služeb poskytnutých ukrajinským uprchlíkům v důsledku válečného konfliktu najdete ZDE >>