Hodnocení klientů OZP přineslo lékařům přes 15 milionů korun

Více než 36 tisíc pojištěnců Oborové zdravotní pojišťovny se zapojilo do prvního ročníku projektu, který umožňuje spolurozhodovat o tom, jak vysoká může být výše odměny jejich lékaře. Mezi 17 218 lékařů, které klienti hodnotili prostřednictvím svých bodů, tak byla rozdělena částka 15 463 706 korun. Cílem tohoto projektu je poděkovat smluvním lékařům za jejich lidský a profesionální přístup v této nelehké době.

OZP je jedinou zdravotní pojišťovnou, která svým klientům umožňuje spolurozhodovat o výši odměny pro jejich lékaře. V aplikaci VITAKARTA (demo VITAKARTY zde) stačí, když přidělí body svým ošetřujícím lékařům podle toho, jak během daného roku vnímali jejich chování, jednání, plánování a kontinuitu poskytované péče, dostatek informací či způsob komunikace. Této možnosti v prvním ročníku projektu využilo 36 661 pojištěnců. Výše částky pro nejlépe hodnocené lékaře se pohybovala kolem 30 000 korun.

Lékaři jsou odměňováni nikoliv z peněz vyčleněných na úhradu zdravotních služeb, ale z prostředků, které OZP uspoří na vlastních provozních nákladech. Pro výši odměny jsou důležité body od pojištěnců OZP, které se po stanoveném termínu přepočítají na koruny a následně lékařům vyplatí. Pravidla a příklady přidělování bodů najdete zde.

O tom, kteří lékaři si tuto zvláštní bonifikaci zaslouží v 2. ročníku projektu, mohou pojištěnci OZP rozhodovat již od 1. března 2021.