Distributorem vakcín Astrazeneca bude Alliance Healthcare

V zadávacím řízení na distributora očkovací vakcíny proti onemocnění COVID-19 od společnosti AstraZeneca byla zdravotními pojišťovnami vybrána společnost Alliance Healthcare s.r.o.

Veřejnou zakázku zadávaly všechny zdravotní pojišťovny společně ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, které zajišťuje nákup vakcín. Podle výkonného ředitele Svazu zdravotních pojišťoven ČR Martina Balady je spolupráce mezi všemi zdravotními pojišťovnami při výběrových řízeních na distributory očkovacích látek proti nemoci COVID-19 vysoce kooperativní. "Ano, mohu jen potvrdit slova Martina Balady, spolupráce je příkladná. Současně pokračují kroky k zajištění distribuce dalších vakcín (Johnson & Johnson, Novavax, CureVac) ve vazbě na jejich postupné schvalování Evropskou agenturou pro léčivé přípravky," uvedla zdravotní ředitelka OZP MUDr. Jitka Vojtová, MBA.

Do výběrového řízení na distribuci očkovací látky proti onemocnění COVID-19 od společnosti AstraZeneca podalo nabídku celkem pět společností.

Konkrétně to byly:
Be Bridge a.s.
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
PHARMOS, a.s.
Avenier a.s.
Alliance Healthcare s.r.o.

Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena za distribuci jednoho balení vakcín (1 logistická jednotka = 100 ks očkovacích dávek).

Výběrová řízení jsou zdravotními pojišťovnami realizována s důrazem na maximální rychlost a zkrácení všech zákonných lhůt s cílem zajistit bezproblémovou distribuci všech vakcín.

Společnými zadavateli byly:
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
213 - RBP, zdravotní pojišťovna
111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky