Pilotní projekt: Dejte STOP obezitě ve spolupráci s nutričními terapeuty

Dostaňte svou hmotnost a životosprávu pod kontrolu. ZAPOJTE SE do pilotního projektu STOP OBEZITĚ garantovaného prof. MUDr. Martinem Matoulkem, Ph.D., vedoucím obezitologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a společností MediSpo, s.r.o., která provozuje síť poradenských center po celé České republice.

Obezita je pro řadu lidí především estetický problém. Ve skutečnosti je mnohem důležitější fakt, že jde o rizikový faktor pro mnoho vážných onemocnění a negativně ovlivňuje kvalitu života i jeho délku. Na vzniku obezity se významně podílí nejen genetické předpoklady, metabolické poruchy, působení léků, hormonální nerovnováha, ale také vliv životního stylu a působení vnějších vlivů.

Mezi závažné komplikace obezity patří diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulární onemocnění, onemocnění jater, pohybového aparátu, zvýšené riziko vzniku nádorových onemocnění, atd.

Přihlaste se nejpozději do 15. ledna 2024

Díky programu STOP OBEZITĚ můžete BEZPLATNĚ absolvovat tříměsíční redukční program na pracovištích MediSpo, s.r.o. (viz web: ObeRisk.cz). Zahrnuje nutriční terapii, která se skládá ze tří osobních návštěv na vybraném pracovišti a dvou online konzultací pomocí MS Teams, nebo Google Meet. Pro komunikaci s terapeutem budete využívat aplikaci ČAS PRO ZDRAVÍ, do které budete zapisovat údaje o svém stravování a pohybové aktivitě.

Pilotní projekt je připraven pro 100 pojištěnců OZP.

Vstupní kritéria pro zapojení do programu

Výzva je určena pojištěncům OZP od 18 let, kteří splňují následující vstupní kritéria:

  1. Mají BMI ≥ 30 kg/m2, nebo
    BMI ≥ 28 kg/m2 + rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění (vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, diabetes),

  2. a jsou schopni komunikace on-line prostřednictvím PC nebo mobilního telefonu.

Hodnotu svého BMI si můžete spočítat zde.

Jak se přihlásit

Do programu se zapojíte vyplněním webového formuláře na adrese:

https://vyzkumneprojekty.cz/ozp

Pokud máte aktivovanou VITAKARTU, můžete si ve Vitashopu vyzvednout kód, který následně zadáte do přihlašovacího formuláře. Ověříte tím svou registraci u OZP. Pokud VITAKARTU nemáte, nevadí, prokážete se průkazem OZP až při návštěvě pracoviště MediSpo, s.r.o.

 

Již při redukci váhy o cca 5 - 10 %

dochází k významnému snížení rizik, zlepšení kvality života

a mnohdy i k zlepšení kompenzace chronických onemocnění.

 

Další informace o programu STOP OBEZITĚ.