Bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech pro rok 2020

Výběrová komise pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech doporučila zdravotním pojišťovnám pro rok 2020 přiznat bonifikaci 140 lékárnám/OOVL.

Bonifikace bude hrazena formou pevné měsíční bonifikace rozdělené mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny dle podílu pojištěnců v okrese, ve kterém lékárna provozuje své služby. Podmínkou je dodržení rozsahu stanovené minimální pracovní doby v délce 25 hodin týdně.

Finanční bonifikace je zdravotními pojišťovnami garantována, při splnění všech podmínek, na období od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Bonifikace bude uhrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou za předpokladu, že již v době jednání Výběrové komise (tj. ke dni 5.12.2019) měla zdravotní pojišťovna uzavřenu smlouvu s vybraným poskytovatelem lékárenské péče.

Jednotlivé zdravotní pojišťovny samy osloví lékárny/OOVL, které při výběru uspěly, a domluví s nimi další postup. Není tedy nutné, aby provozovatelé lékáren/OOVL pojišťovny sami kontaktovali.

O bonifikaci požádalo celkem 215 provozoven - lékáren a OOVL. Výběrová komise vybrala celkem 140 provozoven, které vyhověly podmínkám uvedeným v Základních pravidlech pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech v roce 2020.

 

Soubory ke stažení:

ve formátu PDF

Seznam lékáren
Dokument PDF | 40 kB