Bez pojištění na cesty ani ránu

Cestování patří k dnešnímu životnímu stylu jako lžička k šálku. A velmi často navíc přímo souvisí s péčí o zdraví, ať už cestujeme za aktivním, nebo pasivním odpočinkem. Povinné zdravotní pojištění, které si vozíme stále s sebou, ale ani v Evropské unii nezaručuje stejný rozsah bezplatné péče, na jaký jste zvyklí v České republice. U zahraničních poskytovatelů zdravotní péče neplatí. Přesto mnoho cestovatelů doplňkové, nepovinné pojištění na cesty podceňuje.

Jako klienti OZP máte při čerpání zdravotní péče v členských zemích EU, státech Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku stejná práva a povinnosti jako občané daného státu v rámci tamního povinného zdravotního pojištění. Můžete tedy čerpat nezbytnou zdravotní péči v zařízeních, která mají smlouvu s některou zdravotní pojišťovnou příslušného státu.

Rozsah nezbytné zdravotní péče posoudí místní lékař s přihlédnutím k povaze nemoci či úrazu a k očekávané délce pobytu. Pojištění se tedy netýká prevence a péče, která snese odklad do návratu domů.

Detailní pravidla pro úhrady z veřejného zdravotního pojištění se stát od státu výrazně liší. Zásadní je ale skutečnost, ve většině zemí je obvyklá vaše finanční spoluúčast při platbě za léčbu, léky, nebo hospitalizaci. A ty mohou dosáhnout desítek až stovek tisíc korun.

Zvolte cestovní pojištění VITALITAS

Pojišťovna VITALITAS je dceřinou společností Oborové zdravotní pojišťovny. V roce 2022 využilo její služby v oblasti cestovního pojištění více než 140 tisíc klientů. Vhodný typ připojištění si u VITALITAS najde téměř každý cestovatel, děti i dospělí.

Výhodou je možnost uzavřít pojistnou smlouvu on-line a v případě potíží využít špičkovou asistenční službu, která je v provozu non-stop 24/7.

Pojištěnci OZP platí nižší základní pojistné a Oborová zdravotní pojišťovna za ně hradí významnou část ceny léčebných výloh. Děti a mládež do 26 let mají pojištění léčebných výloh plně hrazené zdravotní pojišťovnou OZP. Ostatní klienti mohou využít na pojištění léčebných výloh příspěvek OZP ve výši 50 %.

Buďte zajištění i na svých cestách za zdravím a odpočinkem. Za pár korun denně získáte standardně zajištění pro úhradu léčebných výloh až do 10 milionů korun, pojištění odpovědnosti za škody, úrazové pojištění a pojištění zavazadel. Dokoupit si můžete i speciality, jako jsou například pojištění pro případy zpoždění letu, nebo zavazadel, cykloasistenci, nebo sportovní připojištění.

A pojistěte se včas. Myslete na to, že vaše pojištění obvykle platí nejdříve od následujícího dne po uzavření smlouvy. Pro zajímavost: průměrná doba sjednání pojištění před počátkem pojištění v roce 2022 činila 4,5 dne.