Aplikace VITAKARTA je nově k dispozici i pro mládež

Publikováno: 16.11.2023   #novinky, #tipy

Vlastní klientský účet ve VITAKARTĚ může mít nově každý pojištěnec OZP starší 15 let, podobně jako třeba účet v bance. Až dosud měli pojištěnci autonomní přístup do VITAKARTY až od dosažení plnoletosti.

Nová funkce VITAKARTY přináší řadu výhod.

Rodiče díky ní získávají lepší přehled o zdravotní péči poskytnuté jejich dětem a větší kontrolu nad preventivními prohlídkami. Odděleně od svých údajů budou mít uložené kontakty na lékaře svého dítěte i seznam benefitů dostupných pro jejich dítě (včetně žádosti o jejich čerpání).

Mladí pojištěnci ve věku 15 - 18 let získávají zřízením vlastního klientského účtu možnost postupně se v praxi seznámit s VITAKARTOU a jejími funkcemi a do určité míry se osamostatnit v péči o své zdraví. Mohou čerpat benefity, uplatňovat účtenky za sportovní aktivity, vitamíny, zdravotní pomůcky nebo si nastavit hlídání svých preventivních prohlídek. Získávají také možnost kontrolovat vykázanou péči a právo odměňovat své lékaře podle míry spokojenosti s jejich službami.

Důležitým faktorem je také získávání povědomí o nákladech na péči o zdraví prostřednictvím kontroly vykázané péče.

Prostřednictvím VITAKARTY také mohou mladí pojištěnci sami získávat informace a rady pro správný přístup ke zdraví a prevenci.

Postup zřízení VITAKARTY 15+

Žádost o zřízení přístupu do VITAKARTY podává zákonný zástupce mladého pojištěnce. Souhlasí tak s tím, aby zastupovaný pojištěnec (jeho dítě) samostatně využíval v plném rozsahu vybrané funkce VITAKARTY 15+.

Jde zejména o nahlížení do vykázané péče, úpravu identifikačních údajů nebo využívání nabídky benefitů. K dispozici má také elektronickou podobu kartičky pojištěnce, může kontrolovat vykázanou péči, hlídat si prevenci atd.

1.Prvním krokem je úspěšné odeslání žádosti (pozvánky) v části Uživatelský účet - Změna profilů.
2.Rodič zadá ve své VITAKARTĚ v žádosti pro zřízení VITAKARTY pro mládež email a telefon (kontaktní údaje dítěte)
3.Odesláním žádosti se změní v OZP identita nezletilého na "Dítě 15-18" a automaticky mu tak vznikne vlastní VITAKARTA.
4.Po úspěšném odeslání se zobrazí hláška "Přístup do VITAKARTY nezletilému byl zřízen"
5.Na e-mailovou adresu dítěte přijde zpráva s URL odkazem na zadání nového hesla do VITAKARTY (formou Zapomenutého hesla). Platnost odkazu je 30 min.
6.Pojištěnec 15 - 18 si vytvoří vlastní heslo pro přístup do VITAKARTY.
7.Přihlásí se a může svůj vlastní účet ve VITAKARTĚ ihned používat.
8.Každý pojištěnec ve věku 15 - 18 let s vlastním účtem ve VITAKARTĚ zůstane současně až do své plnoletosti navázaný na klientský účet svého rodiče (zástupce).

Odměny

Za úspěšné zprovoznění VITAKARTY pro mládež připisuje OZP