Aktivujte VITAKARTU i pro své děti

Publikováno: 25.3.2024

Každý pojištěnec OZP starší 15 let může mít ve VITAKARTĚ vlastní klientský účet. Mladí pojištěnci tak mají možnost postupně se seznámit s VITAKARTOU a jejími funkcemi. Mohou například čerpat benefity, kontrolovat vykázanou péči nebo právo odměňovat své lékaře podle míry spokojenosti s jejich službami. Rodiče zase získávají lepší přehled o zdravotní péči poskytnuté jejich dětem a větší kontrolu nad preventivními prohlídkami.

Prostřednictvím VITAKARTY také mohou mladí pojištěnci sami získávat informace a rady pro správný přístup ke zdraví a prevenci.

Odměny od OZP

Za úspěšné zprovoznění VITAKARTY pro mládež připisuje OZP

Jak zřídit VITAKARTU 15+

Žádost o zřízení přístupu do VITAKARTY podává zákonný zástupce mladého pojištěnce.

Nejprve je třeba ze sekce Uživatelský účet odeslat žádost o zřízení VITAKARTY a doplnit kontaktní údaje dítěte. Mladý pojištěnec si potom nastaví vlastní heslo pro přístup do VITAKARTY, přihlásí se a může svůj vlastní účet ve VITAKARTĚ ihned používat.

Podrobný návod na zřízení VITAKARTY 15+