OZP poslala 370 mil. Kč na mimořádné odměny zaměstnanců v nelůžkových zdravotnických zařízeních

Oborová zdravotní pojišťovna plně respektuje vyhlášku č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, a ve stanoveném termínu vyplatila smluvním poskytovatelům zdravotních služeb 370 mil. Kč.

Aplikace vyhlášky tak, jak je vytvořena, přináší ale řadu problémů, na které upozornil i Svaz zdravotních pojišťoven ČR zde >> :

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Stanovisko SZP ČR
Dokument PDF | 162 kB