Třetí nejlepší firemní časopis roku 2022 je BONUS

Klientský časopis Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) Bonus zabodoval. V žebříčku CZECH TOP 100 zaujal v kategorii Nejlepší firemní časopisy pro zákazníky v roce 2022 skvělé třetí místo!

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže ve firemní komunikaci proběhlo 7. prosince 2022 v Galerii Smečky a za OZP ocenění převzala tisková mluvčí zdravotní pojišťovny Mgr. Nicol Sivek Lenertová: "Bonus začal vycházet v roce 1994 a od té doby se v mnohém změnil. V roce 2021 prošel celkovým redesignem, na obálce jsme začali používat antibakteriální lak a pro větší komfort jsme zavedli i listovací metodu pro elektronickou verzi časopisu. Jsem ráda, že se nám společně s Mgr. Hanou Čermákovou, která za partnerskou společnost COT group s. r. o. měla projekt na starosti, podařilo najít formát, který získal toto prestižní ocenění, za kterým stojí i práce všech, kteří se s námi na tvorbě časopisu podíleli."

Práce přihlášené do soutěže CZECH TOP 100 ve firemní komunikaci hodnotí odborná porota profesionálů z řady oblastí - finanční analytici, auditoři, grafici, umělečtí fotografové, jazykoví, polygrafičtí a komunikační odborníci. Každý z nich se zaměřuje na konkrétní kritéria týkající se jeho oblasti - správnost a úplnost prezentovaných údajů, popis a komentář činnosti společnosti za uplynulé období, umělecká kvalita fotografií, výtvarné pojetí a celkový estetický dojem, jazyková a stylistická správnost, propojení obsahu a výtvarného zpracování nebo kvalita tisku.

Další vydání časopisu BONUS, které bude tentokrát SPECIÁLNÍ, se pro vás právě tiskne. K dispozici bude na všech kontaktních místech OZP i v elektronické verzi na https://www.ozp.cz/tiskove-centrum/klientsky-casopis na přelomu roku 2022/2023.