www.ozp.cz
Zveřejnění smluv

UPOZORNĚNÍ:

Využíváte službu, kterou OZP poskytuje ve smyslu a ve struktuře dle ustanovení § 17 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Návštěvou a použitím těchto webových stránek potvrzujete, že jste se seznámili s následujícími pravidly a upozorněními, a že budete postupovat v souladu s nimi:
  • Veškerý pohyb na těchto webových stránkách je monitorován.
  • Informace obsažené na těchto webových stránkách slouží výhradně pro obecné informační účely a nelze je bez dalšího porovnávat.
  • Přes snahu OZP o udržení neustále aktuálních a přesných informací OZP neposkytuje žádné záruky a nenese odpovědnost za správnost, úplnost, přesnost či další vlastnosti zveřejněných informací.
  • Občasná nedostupnost těchto webových stránek je nutná pro zajištění jejich plynulého fungování. OZP proto negarantuje dostupnost a fungování těchto webových stránek.
  • OZP nebude nahrazovat škodu či jinou újmu, která vznikne či může vzniknout jakýmkoli použitím zde uvedených informací nebo nefunkčností či nedostupností těchto webových stránek.
  • Ukončení smlouvy nemá vliv na její zveřejnění (tj. jsou zveřejněny i ukončené smlouvy). V případě dotazů na konkrétní stav smluvního vztahu použijte webovou aplikaci Mapa smluvních partnerů nebo kontaktujte OZP.
  • Dokumenty zveřejněné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a jsou určeny pouze pro čtení. Jakékoliv jejich jiné užití, zejména jejich kopírování, šíření či další zpřístupňování, je bez výslovného písemného souhlasu OZP zakázáno. Informace uvedené na těchto webových stránkách nesmějí být využity v rozporu s oprávněnými zájmy OZP.
  • Propojení elektronického systému pro automatizovaný sběr dat, sledování těchto webových stránek či jiné jednání zvyšující požadavky na tyto webové stránky, je bez výslovného písemného souhlasu OZP zakázáno.
Beru na vědomí
Návštěvou a použitím těchto webových stránek potvrzujete, že jste se seznámili s pravidly jejich použitía berete je na vědomí.