Pro neslyšící

V České republice, stejně jako v každé jiné zemi, žije zhruba jedno promile obyvatel, kteří sice mají stejnou národnost jako slyšící, ale jejich mateřským jazykem není jazyk mluvený, ale znakový. Jedná se o jazykovou a kulturní menšinu Neslyšících, kteří se kvůli nedostupnosti informací ve svém mateřském jazyce mohou cítit jako cizinci - někteří neslyšící umí česky dobře, někteří hůř a někteří skoro vůbec - český znakový jazyk má vlastní gramatiku a slovní zásobu, na češtině v žádném ohledu závislý není, proto je čeština pro naše neslyšící cizím jazykem. Český znakový jazyk je jazyk označovaný jako vizuálně motorický, jelikož ho můžeme vidět a je tvořen různými pozicemi rukou v prostoru. Nemá psanou podobu, jediná možnost, jak ho zachytit, je zaznamenat ho na kameru.

Dle Listiny základních práv a svobod, ale i dle zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, mají Neslyšící právo dostávat informace ve své mateřštině. OZP chce tato jejich práva naplňovat, proto se rozhodla zpřístupnit svůj web pro Neslyšící a předkládá několik podstránek svého webu formou videopřekladů v českém znakovém jazyce.

Na překladech do českého znakového jazyka pracoval tým neslyšících překladatelů a slyšících tlumočníků fungujících pod značkou Deaf Friendly. Deaf Friendly přináší nejen kvalitní překlady, ale i výhodnou technologii jejich zpracování, respektive jejich vložení na webové stránky. Videopřeklady se tedy zobrazí každému uživateli počítačové verze prohlížeče Google Chrome poté, co si do svého počítače stáhne zdarma tzv. Deaf Friendly (podrobnější informace a odkaz ke stažení zde).

V případě jakýchkoli dotazu nás neváhejte kontaktovat, ať už písemnou formou, nebo formou videa v českém znakovém jazyce na proneslysici@ozp.cz.

Překlad v českém znakovém jazyce zde: