COVID-19 - opatření 2020 - 2021

ve formátu PDF 47. Antigenní testování - výkon 99949
Dokument PDF | 109 kB | upraveno 26.11.2021
 
ve formátu PDF 44. Plošné antigenní testování a změny ve screeningovém PCR s platností od 1.7.2021
Dokument PDF | 145 kB | upraveno 30.6.2021
 
ve formátu PDF 43. Změny testování a PCR bez indikace od 1.6.2021
Dokument PDF | 120 kB | upraveno 2.6.2021
 
ve formátu PDF 42. Úhrada a organizace antigenního testování - shrnutí
Dokument PDF | 152 kB | upraveno 30.6.2021
 
ve formátu PDF 41. Antigenní testování zaměstnanců
Dokument PDF | 237 kB | upraveno 15.2.2021
 
ve formátu PDF 40. Informace stomatologům k výkonu 00944
Dokument PDF | 95 kB | upraveno 21.1.2021
 
ve formátu PDF 39. Výkony pro antigenni testování
Dokument PDF | 96 kB | upraveno 2.2.2021
 
ve formátu PDF 38. Průkaz antigenu SARS-Cov-2 diagnostika u symptomatických pacientů v odb. 001 a 002
Dokument PDF | 100 kB | upraveno 2.2.2021
 
ve formátu PDF 37. Plošné antigenní testování
Dokument PDF | 140 kB | upraveno 2.2.2021
 
ve formátu PDF 36. Informace k antigennímu testování
Dokument PDF | 162 kB | upraveno 11.1.2021
 
ve formátu PDF 34. Popis činností zaměstnanců sociálních služeb při realizaci antigenního testování
Dokument PDF | 266 kB | upraveno 19.11.2020
 
ve formátu PDF 33. Algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID
Dokument PDF | 700 kB | upraveno 12.11.2020
 
ve formátu PDF 32. Mimořádné opatření - izolace a karanténa s účinností od 25.9.2020 do odvolání
Dokument PDF | 322 kB | upraveno 12.11.2020
 
ve formátu PDF 29. Informace o akceptaci kódu přepravy 60, 61
Dokument PDF | 125 kB | upraveno 15.2.2021
 
ve formátu PDF 28. Informace k novým výkonům pro úhradu provedených antigenních testů SARS-CoV-2
WWW | upraveno 7.12.2020
 
ve formátu PDF 26. Informace o pozastavení fyzických revizí poskytovatelů zdravotních služeb
Dokument PDF | 50 kB | upraveno 15.2.2021
 
ve formátu PDF 22. Informace k výkonu telemedicíny 09557
Dokument PDF | 130 kB | upraveno 14.10.2020
 
ve formátu PDF 21. Informace k nově zavedeným signálním kódům a výkonu pro distanční konzultaci pro odb. 001 a 002
Dokument PDF | 110 kB | upraveno 27.11.2020
 
ve formátu PDF 20. Informace OZP k realizaci „KOMPENZAČNÍ VYHLÁŠKY“
Dokument PDF | 76 kB | upraveno 27.8.2020
 
ve formátu PDF 19. Čerpání lázeňské léčebně rehabilitační péče
Dokument PDF | 130 kB | upraveno 17.4.2020
 
ve formátu PDF 12. Informace o nastavení rychlejších úhrad závazků
Dokument PDF | 60 kB | upraveno 22.3.2020
 
ve formátu PDF 6. Informace k fyzickým revizím poskytovatelů zdravotních služeb
Dokument PDF | 60 kB | upraveno 10.6.2020
 
ve formátu PDF 4. Informace o provádění a vykazování laboratorních výkonů při testování nemocných s podezřením na onemocnění COVID-19
Dokument PDF | 120 kB | upraveno 27.3.2020
 
ve formátu PDF 2. Informace o zachování nastavené výše předběžných měsíčních úhrad/záloh
Dokument PDF | 70 kB | upraveno 18.3.2020
 
ve formátu PDF 1. Pokyny ke kódování onemocnění COVID-19
Dokument PDF | 110 kB | upraveno 17.3.2020