Upozornění pro poskytovatele zdravotních služeb žádající o navázání smluvního vztahu na základě Smlouvy o koupi části závodu

Upozornění pro poskytovatele zdravotních služeb žádající o navázání smluvního vztahu na základě Smlouvy o koupi části závodu v souladu s §17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.

Vzhledem k množství chybných interpretací ustanovení §17 odstavce č. 8 zákona č. 48/1997 Sb. si dovolujeme upřesnit podmínky k navázání smluvního vztahu s OZP při převodu majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb.

Výše uvedené ustanovení pro navázání smluvního vztahu na základě koupi části závodu bez nutnosti konání výběrového řízení lze použít pouze v případech, kdy u původního poskytovatele zdravotních služeb (tj. u prodávajícího) došlo k odejmutí Oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro celou převáděnou odbornost a na základě toho bylo vydáno Oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro nový subjekt (kupujícího), se kterým OZP následně naváže smluvní vztah.

V případech, kdy bylo původnímu subjektu (prodávajícímu) odejmuto Oprávnění v dané odbornosti pouze částečně - např. zrušením jednoho místa poskytování zdravotních služeb, nelze použít §17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. V těchto případech je nutné, aby nový subjekt (kupující) doložil k žádosti o navázání nového smluvního vztahu s OZP kladný výsledek výběrového řízení.

Pokud poskytovatel zdravotních služeb převádí majetková práva vztahující se k poskytování zdravotních služeb na základě dohody o změně vlastnického práva na jinou osobu, musí splnit tyto podmínky:

  • Doložit smlouvu o prodeji závodu nebo jeho části (ev. smluvní dokument, který zakládá převod všech majetkových práv, která se vztahují k poskytování zdravotních služeb)
  • Doložit Rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb ev. rozhodnutí o odnětí registrace nestátního zdravotnického zařízení původního poskytovatele
  • Doložit Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nového poskytovatele v návaznosti na Rozhodnutí o odnětí oprávnění původního poskytovatele, ve kterém musí být uvedeno stejné místo poskytování zdravotních služeb jako u původního poskytovatele

Pokud jsou výše uvedené podmínky splněny, uzavře OZP s přebírajícím poskytovatelem zdravotních služeb smlouvu o poskytování zdravotních služeb ve stejném rozsahu, jako měla uzavřenu s původním poskytovatelem zdravotních služeb.

Převod praxí je nezbytné oznámit OZP v dostatečném časovém předstihu a je s výhodou je stanovit k 1. dni měsíce

Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím