Řešení smluvního vztahu po 1.1.2013 v segmentech, kde základní smlouvy končí k 31.12.2012

ZZ akutní ústavní péče - v segmentu akutní ústavní péče se OZP rozhodla nevyužít prolongačního ustanovení a stávající smlouvy ukončit k datu 31.12.2012 výpovědí s výzvou na zahájení jednání o podobě a rozsahu smluvního vztahu od 1.1.2013
ZZ následné ústavní péče - v segmentu následné ústavní péče se OZP rozhodla nevyužít prolongačního ustanovení a stávající smlouvy ukončit k datu 31.12.2012 výpovědí s výzvou na zahájení jednání o podobě a rozsahu smluvního vztahu od 1.1.2013
ZZ ambulantní stomatologické péče - v segmentu stomatologické péče neplánuje OZP žádnou významnější redukci smluv ani rozsahu smluvně dohodnuté zdravotní péče a vůli nepokračovat po 31.12.2012 ve stávajícím smluvním vztahu uplatní jen v několika málo jednotlivých případech (u partnerů, u kterých opakovaně prokázala neplnění smluvně dohodnutých podmínek). Stávající smlouvy obsahují prolongační ustanovení, na základě kterého bude platnost stávající smlouvy automaticky prodloužena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, o další rok
ZZ lékárenské péče - v segmentu lékárenské péče neplánuje OZP žádnou významnější redukci smluv ani rozsahu smluvně dohodnuté zdravotní péče a vůli nepokračovat po 31.12.2012 ve stávajícím smluvním vztahu uplatní jen v několika málo jednotlivých případech (u partnerů, u kterých opakovaně prokázala neplnění smluvně dohodnutých podmínek). Stávající smlouvy obsahují prolongační ustanovení, na základě kterého bude platnost stávající smlouvy automaticky prodloužena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, o další rok.
ZZ lázeňské péče - v segmentu lázeňské péče neplánuje OZP žádnou významnější redukci smluv ani rozsahu smluvně dohodnuté zdravotní péče a vůli nepokračovat po 31.12.2012 ve smluvním vztahu za stávajících podmínek uplatní jen v několika málo jednotlivých případech (u partnerů s nedůvodně vysokými náklady nebo nenaplňujícími personální a technické podmínky). Stávající smlouvy obsahují prolongační ustanovení, na základě kterého bude platnost stávající smlouvy automaticky prodloužena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, o další rok.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím