Metodika pro uplatňování poukazů na individuálně zhotovované ZP na přelomu roku 2018 a 2019

Novela zákona 48/1997 Sb.
Úhradová kategorizace zdravotnických prostředků
Metodika pro uplatňování poukazů na individuálně zhotovované ZP na přelomu roku 2018 a 2019

Od 1. ledna vstupuje v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která podstatným způsobem upravuje výši úhrad a podmínky pro úhrady většiny zdravotnických prostředků vydávaných pojištěncům na tzv. Poukaz (nikoliv tedy zdravotnických prostředků používaných při hospitalizaci).
Ke změnám podmínek a výše úhrad sériově vyráběných zdravotnických prostředků ale fakticky dojde až po uplynutí tzv. přechodného období, konkrétně až po 1. prosinci 2019. Mezi sériově vyráběné zdravotnické prostředky patří naprostá většina pomůcek, jako jsou například inkontinenční a stomické pomůcky, berle, chodítka, vozíky, sluchadla, a mnoho dalších. Úhrady těchto pomůcek až do 30. 11. 2019 zůstanou stejné, jako doposud.

Ke změnám ale dojde u úhrad tzv. individuálních zdravotnických prostředků. To jsou všechny ZP, které jsou vyráběny až na podkladě individuálně odebraných měr pojištěnce. Jedná se o individuální ortézy, protézy, individuální obuv a individuálně zhotovované vložky do obuvi, individuální kompresivní punčochy, návleky apod. Dále se jedná o individuálně zhotovované návleky pro lymfodrenáž, individuální ušní tvarovky a skořepiny ke sluchadlům a individuálně vyráběné oční protézy (skleněné i akrylátové). A mění se také podmínky pro úhrady oprav a úprav těchto individuálních zdravotnických prostředků.
Úhrada individuálních zdravotnických prostředků, které předepisující lékař vystavil v roce 2018, ale které (například díky déletrvající výrobě) mohly být vyzvednuty až v roce 2019 (tedy v době platnosti novely zákona) se podmínky a výše úhrady řídí okamžikem tzv. uplatnění poukazu. To jest datem, kdy pojištěnec řádně vyplněný poukaz (předepsaný smluvním lékařem OZP) předá výrobci individuální pomůcky (a tento výrobce pojištěnci na základě tohoto poukazu odebere míry pro zhotovení individuálního zdravotnického prostředku).
Jestliže je datem uplatnění rok 2018 (do 31. 12. včetně), pak se podmínky a výše úhrady řídí "starým" zněním zákona č. 48/1997 Sb. Jestliže je poukaz uplatněn po 1. lednu 2019, pak se podmínky a výše úhrady řídí novým zněním zákona 48/1997 Sb. Metodiku pro schvalování, výdej a úhrady individuálně zhotovovaných ZP a jejich oprav a úprav si můžete stáhnout ZDE.

Podmínky a výše úhrady individuálních zdravotnických prostředků, platné od 1. ledna 2019, jsou uvedeny v tabulce č. 2 oddílu C přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., a také v tzv. Konsolidovaném seznamu hrazených zdravotnických prostředků, které dle zákona zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ke stažení v pdf podobě jsou uvedeny také ZDE.

Často kladené otázky týkající se novely zákona č. 48/1997 Sb., a odpovědi na ně, jsou uvedeny na webu SÚKL.
V případě, že budete mít jakékoliv jiné dotazy, popřípadě budete potřebovat některou odpověď upřesnit, využijte, prosím e-mailovou adresu na SÚKL (uhrzp@sukl.cz), popřípadě své dotazy směřujte na zaměstnance oddělení kontroly zdravotnických prostředků v OZP (zdravpro@ozp.cz, tel.: 261 105 551).

 

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Metodika SZP ČR
Dokument PDF | 371 kB

ve formátu PDF

Konsolidovaný seznam individuálních ZP
Dokument PDF | 635 kB

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím