KHN - Příloha popisů skupin

p4a Výkony skupiny "Péče ambulantních specialistů - vlastní"

11012 Cíleně zaměřené vyšetření internistou 1
11022 Cíleně zaměřené vyšetření internistou 2
12022 Cíleně zaměřené vyšetření angiologem
13022 Cíleně zaměřené vyšetření diabetologem
14022 Cíleně zaměřené vyšetření endokrinologem
15022 Cíleně zaměřené vyšetření gastroenterologem
16022 Cíleně zaměřené vyšetření geriatrem
17022 Cíleně zaměřené vyšetření kardiologem
18022 Cíleně zaměřené vyšetření nefrologem
19022 Cíleně zaměřené vyšetření revmatologem
21022 Cíleně zaměřené vyšetření lékařem - odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
22022 Cíleně zaměřené vyšetření klinickým hematologem
23022 Cílené vyšetření odborníkem na infekční choroby
25022 Cílené vyšetření odborným lékařem TRN
26022 Cílené vyšetření klinickým farmakologem
27022 Cíleně zaměřené vyšetření alergologem a klinickým imunologem
29002 Cíleně zaměřené vyšetření dětským neurologem
29012 Cíleně zaměřené vyšetření neurologem 1
29022 Cíleně zaměřené vyšetření neurologem 2
31012 Cíleně zaměřené vyšetření pediatrem 1
31022 Cíleně zaměřené vyšetření pediatrem 2
32022 Cílené vyšetření dětským kardiologem
33022 Cílené vyšetření dorostovým lékařem
41022 Cíleně zaměřené vyšetření odborníkem pro nemoce z povolání
42022 Cílené vyšetření onkologem
43022 Cílené vyšetření radioterapeutem
44005 Cíleně zaměřené venerologické vyšetření 2
46022 Cíleně zaměřené vyšetření odborníkem na korektivní dermatologii a kosmetologii
47022 Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicině
51012 Cíleně zaměřené vyšetření všeobecným chirurgem 1
51022 Cíleně zaměřené vyšetření všeobecným chirurgem 2
52022 Cílené vyšetření dětským chirurgem
56022 Cíleně zaměřené vyšetření neurochirurgem
61022 Cíleně zaměřené vyšetření plastickým chirurgem
62022 Cíleně zaměřené vyšetření lékařem - odborníkem pro popáleninovou medicínu
66012 Cíleně zaměřené vyšetření ortopédem 1
66022 Cíleně zaměřené vyšetření ortopédem 2
67022 Cíleně zaměřené vyšetření ortopedickým protetikem - lékařem
71012 Cíleně zaměřené vyšetření otolaryngologem 1
71022 Cíleně zaměřené vyšetření otolaryngologem 2
72012 Cílené vyšetření klinickým logopedem
72022 Cíleně zaměřené vyšetření foniatrem
74022 Cíleně zaměřené vyšetření dítěte dětským otolaryngologem
76012 Cíleně zaměřené vyšetření urologem 1
76022 Cíleně zaměřené vyšetření urologem 2
77022 Cílené vyšetření dětským urologem
78012 Cíleně zaměřené vyšetření anesteziologem 1
78022 Cíleně zaměřené vyšetření anesteziologem 2
81299 Cílené vyšetření klinickým biochemikem

p4n Výkony vyloučené z skupiny "Péče ambulantních specialistů - vlastní"

01023 Cílené vyšetření praktickým lékařem
02023 Cílené vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost - dítě do 6. let
02033 Cílené vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost - dítě nad 6. let
35012 Cílené vyšetření psychiatrem 1
35022 Cílené vyšetření psychiatrem 2
36022 Cílené vyšetření dětským psychiatrem
39022 Cílené vyšetření sexuologem
44002 Cíleně zaměřené venerologické vyšetření 1
44012 Cíleně zaměřené vyšetření dermatologem 1
44022 Cíleně zaměřené vyšetření dermatologem 2
45022 Cíleně zaměřené vyšetření dětskýmdermavetovenerologem
63012 Cíleně zaměřené vyšetření gynekologem 1
63022 Cíleně zaměřené vyšetření gynekologem 2
64022 Cíleně zaměřené vyšetření dětským gynekologem
75012 Cíleně zaměřené vyšetření oftalmologem 1
75022 Cíleně zaměřené vyšetření oftalmologem 2
28022 Klinickogenetické vyšetření cíleně zaměřené při dosud neuzavřené klinické diagnóze nebo klinickogenetická konzultace při prvním vyšetření

p5a Odbornosti pro skupinu "Péče ambulantních specialistů - ostatní"

101 Pracoviště interního lékařství
102 Pracoviště angiologie
103 Pracoviště diabetologie
104 Pracoviště endokrinologie (mimo laboratorní činnosti)
105 Pracoviště gastroenterologie ahepatologie
106 Pracoviště geriatrie
107 Pracoviště kardiologie
108 Pracoviště nefrologie
109 Pracoviště revmatologie
128 Pracoviště hemodialýzy
201 Pracoviště fyziatrie a rehabilitačního lékařství
202 Pracoviště klinické hematologie
203 Pracoviště přenosných nemocí
205 Pracoviště tuberkulózy a respiračních nemocí
206 Pracoviště klinické farmakologie (mimo laboratorní činnosti)
207 Pracoviště alergologie a klinické imunologie
209 Pracoviště neurologie
210 Pracoviště dětské neurologie
301 Pracoviště pediatrie
302 Pracoviště dětské kardiologie
303 Pracovištědorostového lékařství
401 Pracoviště pracovního lékařství
406 Pracoviště korektivní dermatologie
407 Pracoviště nukleární medicíny
409 Pracoviště dětské neurologie
501 Pracoviště chirurgie
502 Pracoviště dětské chirurgie
503 Pracoviště úrazové chirurgie
504 Pracoviště cévní chirurgie
507 Pracoviště hrudní chirurgie
602 Pracoviště popáleninové medicíny
606 Pracoviště ortopedie
701 Pracoviště otorinolaryngologie
702 Pracoviště foniatrie
703 Pracoviště audiologie
704 Pracoviště dětské otorinolaryngologie
706 Pracoviště urologie
707 Pracoviště dětské urologie
710 Léčba bolesti
902 Samostatnéprac. rehabilitačních pracovníků - absolventů VŠ
903 Pracoviště klinické logopedie
904 Samostatné prac. jiných zdrav. pracovníků - vysokoškoláků
911 Zdravotní sestra
918 Samostatnéprac. rehabilit. pracovníků - absolventů SZŠ
927 Samostatné prac. ortoptických sester
949 Samostatné prac. jiných zdrav.prac.s úplným stř.odb.vzděl.
999 Univerzální mezioborové výkony

p5n Odbornosti vyřazené z skupiny "Péče ambulantních specialistů - ostatní"

204 Pracoviště tělovýchovného lékařství
208 Pracoviště lékařské genetiky
304 Pracoviště neonatologie
305 Pracoviště psychiatrie
306 Pracoviště dětské psychiatrie
307 Pracoviště gerontopsychiatrie
308 Pracoviště léčby alkoholismu a jiných toxikomanií
309 Pracoviště sexuologie
402 Pracoviště klinické onkologie (bez radiačníonkologie)
403 Pracoviště radioterapie a radiační onkologie
404 Pracoviště dermatovenerologie
405 Pracoviště dětské dermatologie
505 Pracoviště kardiochirurgie
506 Pracoviště neurochirurgie
601 Pracoviště plastické chirurgie
603 Pracoviště gynekologie a porodnictví
604 Pracoviště dětské gynekologie
605 Pracoviště čelistní a obličejové chirurgie
607 Pracoviště ortopedické protetiky
705 Pracoviště oftalmologie
708 Pracoviště anesteziologicko - resuscitační
709 Pracoviště zdravotnické záchranné služby (RZP+RLP)
807 Pracoviště patologické anatomie
808 Soudního lékařství
901 Pracoviště klinické psychologie
910 Psychoterapie
921 Porodní asistentka
931 Dětská psychologie
989 Pracoviště dopravy raněných nemocných a rodiček

p6 Výkony skupiny "Komplement"

09133 Sedimentace erytrocytů
81337 ALT
81345 Amyláza
81347 Analýza moči chemicky amikroskopicky
81357 AST
81361 Bilirubin celkový
81363 Bilirubin konjugovaný
81393 Draslík
81421 Fosfatáza alkalická (ALP)
81427 Fosfor anorganický
81435 Gamaglutamyltransferáza (GTM)
81439 Glukóza kvantitativní stanovení
81469 Chloridy
81471 Cholesterol celkový
81473 Cholesterol HDL
81499 Kreatinin
81523 Kyselina močová
81593 Sodík
81611 Triacylglyceroly
81621 UREA
81625 Vápník celkový
96165 Kompletní krevní obraz s 18 parametry ( 3 populačnídiferenciál)
96315 Analýzakrevního nátěru panopticky obarveného. Individuální vyšetření
96711 Panoptické obarvení nátěru kostní dřeně či krve
96713 Krevní nátěr

p8 Výkony skupiny "Pobytové dny v hospitalizaci"

00301 OD typu 01 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3)
00302 OD typu 02 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3)
00303 OD typu 03 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3)
00305 OD typu 05 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3)
00306 OD typu 06 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3)
00310 OD typu 10 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3)
00312 OD typu 12 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3)
00321 OD typu 21 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3)
00322 OD typu 22 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3)
00323 OD typu 23 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3)
00324 OD typu 24 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3)
00325 (vzp) od typu 25 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3) ošetřovacíden v OLÚ - nižší stupeň
00326 OD typu 26 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3)
00327 OD typu 27 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3)
00328 OD typu 28 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3)
00329 OD typu 29 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3)
00330 (vzp) od typu 30 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3) ošetřovacíden v dětských OLÚ - nižší stupeň
00398 OD typu 98 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3) propustkana žádost pacienta
00399 OD typu 99 - pro nemocnice typu 0, (kategorie 3) propustkaz léčebných důvodů
00401 OD typu 01 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4)
00402 OD typu 02 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4)
00403 OD typu 03 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4)
00405 OD typu 05 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4)
00406 OD typu 06 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4)
00410 OD typu 10 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4)
00412 OD typu 12 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4)
00421 OD typu 21 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4)
00422 OD typu 22 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4)
00423 OD typu 23 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4)
00424 OD typu 24 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4)
00425 (vzp) od typu 25 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4) ošetřovacíden v OLÚ - nižší stupeň
00426 OD typu 26 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4)
00427 OD typu 27 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4)
00428 OD typu 28 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4)
00429 OD typu 29 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4)
00430 (vzp) od typu 30 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4) ošetřovacíden v dětských OLÚ - nižší stupeň
00498 OD typu 98 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4) propustkana žádost pacienta
00499 OD typu 99 - pro nemocnice typu 1, (kategorie 4) propustkaz léčebných důvodů
00501 OD typu 01 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5)
00502 OD typu 02 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5)
00503 OD typu 03 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5)
00505 OD typu 05 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5)
00506 OD typu 06 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5)
00510 OD typu 10 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5)
00512 OD typu 12 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5)
00521 OD typu 21 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5)
00522 OD typu 22 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5)
00523 OD typu 23 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5)
00524 OD typu 24 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5)
00525 (vzp) od typu 25 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5) ošetřovacíden v OLÚ - nižší stupeň
00526 OD typu 26 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5)
00527 OD typu 27 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5)
00528 OD typu 28 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5)
00529 OD typu 29 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5)
00530 (vzp) od typu 30 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5) ošetřovacíden v dětských OLÚ - nižší stupeň
00598 OD typu 98 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5) propustkana žádost pacienta
00599 OD typu 99 - pro nemocnice typu 2, (kategorie 5) propustkaz léčebných důvodů
00601 OD typu 01 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6)
00602 OD typu 02 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6)
00603 OD typu 03 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6)
00605 OD typu 05 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6)
00606 OD typu 06 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6)
00610 OD typu 10 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6)
00612 OD typu 12 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6)
00621 OD typu 21 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6)
00622 OD typu 22 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6)
00623 OD typu 23 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6)
00624 OD typu 24 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6)
00625 (vzp) od typu 25 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6) ošetřovacíden v OLÚ - nižší stupeň
00626 OD typu 26 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6)
00627 OD typu 27 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6)
00628 OD typu 28 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6)
00629 OD typu 29 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6)
00630 (vzp) od typu 30 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6) ošetřovacíden v dětských OLÚ - nižší stupeň
00698 OD typu 98 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6) propustkana žádost pacienta
00699 OD typu 99 - pro nemocnice typu 3, (kategorie 6) propustkaz léčebných důvodů
00705 OD typu 05 - pro léčebny, (kategorie 7)
00721 OD typu 21 - pro léčebny, (kategorie 7)
00722 OD typu 22 - pro léčebny,(kategorie 7)
00723 OD typu 23 - pro léčebny, (kategorie 7)
00724 OD typu 24 - pro léčebny, (kategorie 7)
00725 (vzp) od typu 25 - pro léčebny, (kategorie 7) ošetřovacíden v OLÚ - nižší stupeň
00726 OD typu 26 - pro léčebny, (kategorie 7)
00727 OD typu 27 - pro léčebny, (kategorie 7)
00728 OD typu 28 - pro léčebny, (kategorie 7)
00729 OD typu 29 - pro léčebny, (kategorie 7)
00730 (vzp) od typu 30 - pro léčebny, (kategorie 7) ošetřovacíden v dětských OLÚ - nižší stupeň
00798 OD typu 98 - pro léčebny, (kategorie 7) propustka na žádostpacienta
00799 OD typu 99 - pro léčebny, (kategorie 7) propustka z léčebnýchdůvodů

p9 Obsah skupiny "Léky a PZT - vlastní", "Léky a PZT - ostatní"

Do vyhodnocení léků (třída 1 a 2) jsou zahrnuty pouze ty léky, které nemají žádné omezení limitní či indikační omezení (Z,X,L,O,K,H,T,U,B,P).
Do vyhodnocení jsou zahrnuty PZT (třída 3) pouze z následujících skupin :
01 Obvazový materiál
02 Pomůcky pro inkontinenci, kondomy urinální, sběrné sáčky urinální
06 Kompresivní punčochy a návleky
Nejsou zahrnuty PZT s limitem "Z" a "X"

p13 Výkony skupiny "Ošetření v návštěvní službě"

01150 Návštěva praktického lékaře u pacienta
01160 Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 - 22 hod.
01170 Návštěv a lékaře u pacienta v době mezi 22 - 06 hod.
01180 Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volnanebo pracovního klidu
Facebook YouTube Twitter Linkedin
×
Vážení klienti,

v návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 15.3.2020 k opatřením souvisejícím s výskytem nemoci COVID-19 sdělujeme, že jsou všechna klientská centra uzavřena.

Pro komunikaci s OZP je možné použít:

S medicínskými dotazy se prosím obracejte na Asistenta zdraví.

Děkujeme.

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím