KHN - Popis skupin

 1. Péče praktického lékaře - vlastní, nad rámec kapitace
  Zahrnuje náklady za péči poskytnutou registrovaným pojištěncům nad rámec kapitace.
  Obsah skupiny:
  • Doklady "01", "03", "05".
  • Odbornosti "001", "002"
  • Vykazující zdravotní zařízení je registrující PL
  • Pojištěnec je registrován u PL
 2. Péče praktického lékaře - vlastní, nepravidelná péče
  Zahrnuje náklady za péči provedenou u PL neregistrovaným pacientům, bez ohledu na druh dokladu.
  Obsah skupiny:
  • Doklad "05", "01", "03"
  • Odbornosti "001", "002"
  • Pojištěnec není registrován u PL
 3. Péče čerpaná registrovanými pojištěnci u jiných PL
  Zahrnuje náklady za péči poskytnutou registrovaným pojištěncům jiným než registrujícím PL.
  Obsah skupiny:
  • Doklady "01", "05", "03"
  • Odbornosti "001", "002"
 4. Vyžádaná cílená vyšetření ambulantních specialistů
  Zahrnuje náklady za vybraná cílená vyšetření u ambulantních specialistů, a to jen z dokladů "06" (poukaz na vyšetření a ošetření) vystavených registrujícím PL. Seznam cílených vyšetření zahrnutých do vyhodnocení je uveden v příloze p4a "Výkony skupiny péče ambulantních specialistů - vlastní". Seznam cílených vyšetření, která nepodléhají hodnocení jsou uvedena v příloze p4n "Výkony vyloučené z skupiny péče ambulantních specialistů - vlastní". Jedná se o péči, kterou lze čerpat bez doporučení praktického lékaře. Současně nejsou do této skupiny zahrnuty náklady za sledované výkony, pokud byly provedeny v době hospitalizace pojištěnce.
  Obsah skupiny:
  • Doklady "06"
  • Indukováno registrujícím PL
  • Odbornost ambulantní specialista
  • Výkon je hodnocené cílené vyšetření, mimo výkony provedené v době hospitalizace
 5. Ostatní péče ambulantních specialistů
  Zahrnuje náklady za péči ambulantních specialistů, která nebyla zahrnuta do skupiny p5a "Vyžádaná péče ambulantních specialistů". Do této skupiny není zahrnuta péče provedená v době hospitalizace pojištěnce. Do této skupiny také nejsou zahrnuty náklady za doklady "03". Současně se zahrnují jen náklady za odbornosti, které jsou uvedeny v příloze "Odbornosti pro skupinu péče ambulantních specialistů - ostatní". Odbornosti, pro které se náklady nezahrnují, jsou uvedeny v příloze p5n "Odbornosti vyřazené z skupiny péče ambulantních specialistů - ostatní".
  Obsah skupiny:
  • Doklady "01", "05", "06"
  • Hodnocená odbornost ambulantního specialisty
  • Výkony provedené mimo dobu hospitalizace pojištěnce.
 6. Vyžádaná péče komplementu - vlastní
  Zahrnuje náklady za péči komplementu a radiodiagnostiky, vykázanou na dokladech "06", indukovaných registrujícím PL. Z hodnocení jsou vyloučeny náklady za preventivní, časté kódy, které jsou uvedeny v příloze p6 "Výkony skupiny komplement".
  Obsah skupiny:
  • Doklad "06"
  • Odbornosti komplement a radiodiagnostika
  • Indukováno registrujícím PL
  • Mimo výkony z přílohy "Výkony skupiny komplement"
  • Výkony provedené mimo dobu hospitalizace pojištěnce
 7. Ostatní péče komplementu
  Do hodnocení se zahrnují náklady za výkony komplementu a radiodiagnostiky, které jsou uvedeny v příloze "Výkony skupiny komplement" p6. Současně nejsou do této skupiny zahrnuty náklady za sledované výkony, pokud byly provedeny v době hospitalizace pojištěnce.
  Obsah skupiny:
  • Doklady "01", "05", "06"
  • Odbornosti komplement a radiodiagnostika
  • Výkony provedené mimo dobu hospitalizace pojištěnce
 8. Pobytové dny v ústavní lůžkové péči
  Zahrnuje vyhodnocení nákladů za pobytové dny v hospitalizaci, včetně propustky. Nehodnotí se pobytové dny typu intensivní péče a pobytové dny doprovodu pacienta. Pro hodnocení této skupiny je stanovena nejnižší možná váha, skupina nemá podstatný vliv na celkové hodnocení PL. Seznam hodnocených pobytových dnů je uveden v příloze p8 "Výkony skupiny pobytové dny v hospitalizaci".
  Obsah skupiny:
  • Doklad "02"
  • Pobytové dny včetně propustky, mimo intenzivní péče a doprovodu
 9. Předepsané léky a PZT - vydané na recepty - vlastní
  Zahrnuje náklady na léky a PZT, které vyhovují podmínkám uvedeným v příloze p9 "Obsah skupiny léky a PZT - vlastní" a byly vydány na dokladech vystavených registrujícím PL.
 10. Předepsané léky a PZT - vydané na recepty - ostatní
  Zahrnuje náklady na léky a PZT, které vyhovují podmínkám uvedeným v příloze p9 "Obsah skupiny léky a PZT - ostatní" a byly vydány na dokladech vystavených jiným ZZ než je registrující PL.
 11. Nákladné Léky a PZT - vlastní
  Skupina nemá vliv na celkové hodnocení PL, slouží pouze jako informativní údaj o nákladech na registrované pojištěnce. Zahrnuje náklady na léky a PZT, které nevyhověly podmínkám uvedeným v příloze p9 "Obsah skupiny léky a PZT - vlastní" a byly vystaveny na dokladech předepsaných registrujícím PL.
 12. Lázeňská a ozdravenská péče
  Skupina nemá vliv na celkové hodnocení PL, slouží pouze jako informativní údaj o nákladech na registrované pojištěnce. Zahrnuje náklady za lázeňskou a ozdravenskou péči vykázanou na dokladech "16" a "17".
  Obsah skupiny:
  • Doklady "16", "17"
 13. Ošetření v návštěvní službě
  Zahrnuje náklady za ambulantní ošetření registrovaných pojištěnců v návštěvní službě. Seznam kódů zahrnutých do hodnocení je uveden v příloze p13"Výkony skupiny ošetření v návštěvní službě".
  Obsah skupiny:
  • Doklady "01", "05"
  • Odbornosti "001", "002"
 14. Kapitační platba
  Skupina nemá vliv na celkové hodnocení PL, slouží pouze jako informativní údaj o nákladech na registrované pojištěnce. Zahrnuje náklady za kapitační platby uhrazené v hodnoceném období.
 15. Domácí péče
  Skupina nemá vliv na celkové hodnocení PL, slouží pouze jako informativní údaj o nákladech na registrované pojištěnce. Zahrnuje náklady za péči vykázanou pod odborností "925".
  Obsah skupiny:
  • Odbornost "925"
 16. Ostatní
  Skupina nemá vliv na celkové hodnocení PL, slouží pouze jako informativní údaj o nákladech na registrované pojištěnce. Zahrnuje všechny ostatní náklady, které nebyly zařazeny do výše uvedených skupin. Skupina doplňuje informaci o celkových nákladech na registrované pojištěnce.Jedná se například o náklady za stomatologii., venerologii, dermatologii, dětská dermatovenerologii, gynekologii, psychiatrii, psychologii, RZS, zdravotní transport, dopravu v návštěvní službě, péči v hospitalizaci, nákladné léky a PZT, nákladné ZUMy, podstatnou část péče ambulantních specialistů a komplementu.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím