Informace pro lékaře k nepovinnému očkování proti lidskému papilomaviru

V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, je od 1.4.2012 hrazeno očkování proti lidskému papilomaviru, a to pro dívky v provedení ekonomicky nejméně náročném. Na základě novely zákona č. 48/1997 Sb. účinné od 1. 9. 2015, se počet dávek řídí souhrnnými informacemi o přípravku, respektive rozhodnutím ošetřujícího lékaře.

OZP uhradí dívkám 3 dávky vakcíny, pokud očkování začalo po 1.4.2012 a dívce bylo 13 let + maximálně 365 dní. Poslední možný den začátku očkování je tak den 14. narozenin. Pokud již rodiče dívky v tomto věku zaplatili nějakou dávku před 1.4.2012, uhradí OZP od 1.4.2012 dívkám v daném věku všechny zbývající dávky.

Na trhu jsou v současné době dostupné 2 očkovací látky, Cervarix a Silgard.

  • CERVARIX - Papilomavirus lidský (typ 16, 18) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
  • SILGARD - Papilomavirus lidský (typ 6, 11, 16, 18) Merck Sharp & Dohme Ltd.

Sjednaná výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění pro oba léčivé přípravky (dále jen LP) s účinností od 1. 4. 2012 je 1 830 Kč/ jedna dávka. V návaznosti na legislativní změny (např. DPH) od 1. 1. 2015 je výše úhrady 1 765,79 Kč.

Podle SPC je možné oba přípravky podávat i podle dvoudávkového schématu, a to u jedinců ve věku 9 až 13 let včetně u léčivého přípravku Silgard a u jedinců ve věku 9 až 14 let včetně u léčivého přípravku Cervarix.

LP Cervarix jako "provedení nejméně ekonomicky náročné" bude plně hrazen v této výši, LP Silgard bude mít dle držitele registrace doplatek 300 Kč na 1 dávku.

 

V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci očkovací látky proti HPV v nabízené nejlevnější ekonomické variantě, zdravotní pojišťovny hradí plně aplikaci i očkovací látku:

  • zdravotní výkon hradí pojišťovna poskytovateli zdravotních služeb
  • vykazuje se kódem 02125 - výkon sloužící pro vykazování všech nepovinných očkování u PLDD, což bylo dohodnuto na jednání na MZ ČR mezi zástupci SPLDD, ZP a MZ dne 22. 3. 2012 (zdravotní pojišťovny budou akceptovat vykázání kódem z platného SZV 02151 - Očkování v případech, kdy očkovací látka je hrazena z veřejného zdravotního pojištění - očkovací látka proti lidskému papilomaviru - nepovinné očkování, po dobu přechodného období, tj. měsíce dubna)
  • očkovací látku hradí pojišťovna poskytovateli zdravotních služeb do výše "provedení nejméně ekonomicky náročného" (nejlevnější varianty) stanovené číselníkem
  • ZULP: ano - vykazuje se nejvýše v hodnotě úhrady stanovené číselníkem
  • pro vykazování očkování proti HPV bude používán kód diagnózy: Z 258.

V případě, že se pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, než je "provedení nejméně ekonomicky náročné" (nejlevnější varianta), uhradí pojištěnec rozdíl mezi "provedením nejméně ekonomicky náročným" a zvolenou dražší variantou lékaři přímo v ordinaci. V tomto případě vykazuje lékař kromě uvedeného výkonu pro očkování a příslušného ZULPu i výkon s kódem 09553 - Signální výkon pro vykazování ekonomicky náročnější varianty poskytnuté zdravotní péče.

Očkovat mohou pediatři nebo gynekologové. Pokud očkování nebude provádět registrující PLDD, může ho provést jiný PLDD či lékař odbornosti 603, resp. 604, s vědomím registrujícího lékaře. I v tomto případě platí výše uvedený způsob vykazování.

V souvislosti s očkováním proti HPV rozšířila OZP poskytovatelům zdravotních služeb v odbornostech 002, 603 a 604 rozsah péče o příslušné kódy výkonů bez nutnosti podání žádosti o jejich nasmlouvání a bude vycházet z předpokladu, že se jedná o oboustrannou dohodu.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím