Informace pro smluvní lékaře - ambulantní specialisty

Oborová zdravotní pojišťovna rozeslala pro segment ambulantních specialistů 9 typů cenových dodatků dle jednotlivých skupin zdravotnických zařízení. Jedná se z velké části o již dlouhodobě užívané způsoby úhrady, které ve všech podstatných parametrech odpovídají i nastavení ceny dle vyhlášky MZ č. 396/2010 Sb. Přesto OZP přímo o vyhlášku své návrhy neopírá. Důvodem byla i nejistota o vlastním obsahu a platnosti vyhlášky vzhledem k tomu, že 1. 3. 2011 došlo k její novelizaci a obsah novely byl znám až těsně před zveřejněním. Současně jsme chtěli u některých typů smluv zabránit situaci, kdy by OZP následně proti předběžným zálohám uplatňovala výrazné regulační srážky. Naopak v oblasti ZUM, ZULP jsme navrhli pro zdravotnická zařízení výhodnější způsob stanovení regulačních omezení.

Sdružení ambulantních specialistů zahájilo na svých webových stránkách a cestou časopisu TEMPUS MEDICORUM kampaň proti těmto našim návrhům. Protože poslední informace zveřejněné SAS o celé záležitosti jsou v některých bodech buď přímo nepravdivé, nebo přinejmenším nepřesné, rádi bychom ubezpečili všechny naše smluvní lékaře, že:

  • postup OZP je zcela v souladu s právními předpisy;
  • rozhodující část našich smluvních zdravotnických zařízení již cenovou dohodu uzavřela;
  • sporné ustanovení o "právu zdravotní pojišťovny na namátkovou kontrolu kvality poskytované péče bez předchozího oznámení termínu kontroly" může kdokoliv vypustit (škrtnout) a OZP bude takto upravené Cenové ujednání respektovat;
  • OZP neuplatní dodatečné regulace na omezení celkového objemu úhrady při překročení ZPP OZP v segmentu ambulantní specializované zdravotní péče u těch zdravotnických zařízení, která budou mít v roce 2011 náklady v souladu s celostátním průměrem nebo dosáhnou sice nákladů vyšších, ale tyto vlastní vyšší náklady nepřekročí v roce 2011 vlastní průměrné náklady dosažené v referenčním období. I v ostatních případech však budeme přihlížet k oprávněným individuálním odchylkám;
  • OZP nemá vůči žádnému smluvnímu zdravotnickému zařízení dominantní postavení a má zájem se v jednotlivých případech dohodnout;
  • nechceme však ustupovat nátlaku SAS, který se v praxi projevuje i tak, že jsme obdrželi i předtištěné odmítnutí v několika případech, kdy OZP navrhla čistě výkonovou neregulovanou úhradu a sporná regulace se tak příslušného zdravotnického zařízení vůbec netýkala. Tato korespondence pak obě strany zbytečně zatěžuje. Proto jsme připraveni o skutečných rizicích a specifických okolnostech jednat, ale na univerzální výhradu bez konkrétního obsahu nemůže být naše reakce dostatečně konkrétní;
  • postup OZP Vám současně garantuje, že vykázaná zdravotní péče bude řádně v souladu s cenovou dohodou a bez jakýchkoliv odkladů včas a po celý rok 2011 vždy zaplacena.

Děkujeme všem zdravotnickým zařízením, která již pro rok 2011 kontrakt uzavřela a těšíme se, že co nejrychleji dokončíme i zbylá cenová jednání.

 

Proti čemu protestuje Sdružení ambulantních specialistů?

Jaké je ekonomická realita v případě OZP:

  1. Počet zdravotnických zařízení v segmentu ambulantních specialistů se ani za rok 2009 ani za rok 2010 nezvýšil (nárůsty a poklesy počtu zdravotnických zařízení jsou pouze důsledkem změn právní subjektivity).
  2. Příjmy ordinací však vzrostly za rok 2009 o 10% a za rok 2010 o dalších 9%. Příjmy zdravotní pojišťovny za stejné období vzrostly pouze o 1 - 2%, a to při nárůstu pojištěnců o 1,8%. Příjmy se tak fakticky vůbec nemění.
  3. Sdružení ambulantních specialistů ve své politice nejen úplně ignoruje ekonomickou realitu, ale vede intenzívní negativní kampaň proti zdravotní pojišťovně, která členům Sdružení evidentně zajišťovala největší možnou dynamiku příjmů.

Věříme, že se převážná část lékařů nenechá kampaní Sdružení ambulantních specialistů zmást. Postačí, když se vždy podívají kolik jim z pojišťovny skutečně na účet přišlo peněz, např. v roce 2009, kolik v roce 2010 a nyní již i 2011.

Pro OZP však vedení Sdružení ambulantních specialistů, které ignoruje skutečné a to jasně příznivé příjmy pro své členy a pokouší se pojišťovnu, když usiluje o oboustranně racionální výsledek, maximálně poškodit, ztratilo důvěryhodnost.

V cenových jednáních sice již opakovaně nedochází k dohodě, ale všechny diskutované návrhy vždy obsahovaly nějakou formu regulace. Konečná podoba, kterou MZ promítlo do vyhlášky, je jistě nějakým kompromisem, ale neměla by být pro žádnou ze smluvních stran úplně nepřijatelným překvapením. Naopak úhrada právě v hodnotě bodu a jiných aspektech vychází z toho, že naopak regulace v nějaké míře náklady sníží.

Jsme rádi, že některé ambulantní segmenty si opravdu dovedou výhodnost či nevýhodnost spočítat a od výzev vedení Sdružení se již distancovaly.

Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím