Seznam léčiv a PZLÚ se započitatelnými doplatky

DOPLATKY ZA LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY A POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY ZAPOČITATELNÉ DO ZÁKONEM STANOVENÉHO LIMITU

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů stanoví tzv. ochranný limit vztahující se k doplatkům na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ).

od 1.1.2018 je ochranný limit pro kalendářní rok následující:

  • do 18 let věku včetně: 1 000,- Kč,
  • od 19 do 65 let: 5 000,- Kč,
  • nad 65 let věku: 1 000,- Kč,
  • u pojištěnců starších 70 let: 500,- Kč.

Do limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které je mají stanovené a dále doplatky na léčivé přípravky, které není možné s ohledem např. na nežádoucí účinky, zaměnit.
Do limitu se tedy nezapočítávají veškeré faktické doplatky na léčivé přípravky nebo PZLÚ. Pokud má přípravek stanovený započitatelný doplatek a pacient v lékárně nedoplácí, pak se tento do limitu nepočítá.

Poskytovatelé lékárenské péče sdělují zdravotním pojišťovnám informace o doplatcích, které se započítávají do limitu, s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se doplatek váže, výší zaplaceného doplatku a dne vydání léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Pojištěnec tedy nemusí částky sám sledovat.

Na vyžádání lékárna vydá doklad o zaplacení započitatelného doplatku (s uvedením názvu léčivého přípravku nebo PZLÚ, k němuž se doplatek váže, výší doplatku, čísla pojištěnce, razítkem poskytovatele a podpisem osoby, která doplatek přijala).

Sledovat výši započitatelných doplatků je možné po zadání čísla karty pojištěnce na webu OZP: https://www.ozp.cz/regulacni-poplatky/

Částka, která přesáhne stanovený limit, je vrácena pojištěnci nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 50 Kč, zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářní dní po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce. Úhrada je buď složenkou, nebo na základě žádosti převodem na účet.

Výši a podmínky úhrady léčivých přípravků a PZLÚ stanoví Státní ústav pro kontrolu léčiv a každý měsíc vydává aktualizaci. V návaznosti na aktualizovaný seznam cen a úhrad zveřejňujeme seznam léčivých přípravků a PZLÚ s výší započitatelných doplatků, a to ve sloupci "H" pro základní úhradu a ve sloupci "L" pro druhou úhradu. Sloupce "I" a "M" obsahují podmínky započítání. Prázdný sloupec = započítání bez ohledu na věk pacienta-pojištěnce nebo "započítání pouze nad 65 let".

 

Seznamy ke stažení:

ve formátu PDF

Seznam léčivých přípravků a PZLÚ s výší započitatelných doplatků (únor 2019)
Dokument PDF | 244 kB

ve formátu MS Excel

Seznam léčivých přípravků a PZLÚ s výší započitatelných doplatků (únor 2019)
Dokument XLSX | 486 kB

ve formátu PDF

Seznam léčivých přípravků a PZLÚ s výší započitatelných doplatků (leden 2019)
Dokument PDF | 503 kB

ve formátu MS Excel

Seznam léčivých přípravků a PZLÚ s výší započitatelných doplatků (leden 2019)
Dokument XLSX | 663 kB

ve formátu PDF

Seznam léčivých přípravků a PZLÚ s výší započitatelných doplatků (prosinec 2018)
Dokument PDF | 197 kB

ve formátu MS Excel

Seznam léčivých přípravků a PZLÚ s výší započitatelných doplatků (prosinec 2018)
Dokument XLSX | 210 kB

Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím