Dotaz k telefonickým a elektronickým konzultacím, které poskytuje zubní lékař v souvislosti s nouzovým stavem.

Pro potřeby řešení organizace péče v souvislosti s onemocněním COVID-19 zubní lékař vykazuje zdravotní pojišťovně výkon 00944-výkon signální epizody péče/kontaktu i v rámci elektronické konzultace (tj. telefonicky, e-mailem, telekonferencí, videokonferencí aj.) lékaře s pacientem. Jedná se o konzultaci v souvislosti s poskytováním zubní péče u všech věkových skupin, při které jsou předány informace o zdravotním stavu pacienta, přeobjednání, poučení pacienta, zákonného zástupce o konkrétní domácí péči a podobně. Zubní lékař je povinen vést o této konzultaci záznam ve zdravotní dokumentaci-způsob komunikace a důvod, popis podané informace.