Přispívá OZP na zubní rovnátka?

Nutno upozornit, že nejprve je třeba specifikovat, zda se dotaz týká pevného - fixního aparátu nebo snímacího. Jde o odlišný způsob léčby ortodontické vady a liší se i způsobem úhrady. Pevná rovnátka zaznamenala v posledních 20 letech značného rozšíření. Léčba je účinná, rychlá, ale i drahá. Fixními aparáty lze léčit závažné ortodontické vady.
Hrazené výkony z veřejného zdravotního pojištění jsou spojené s diagnostikou ortodontické vady, RTG vyšetření, zahájením léčby fixním aparátem/ nacementování kroužků, nalepení zámků, navázání oblouku/, kontrolami léčby apod. Jsou hrazeny plně podle již zmiňovaného "ceníku" Úhrady standardní stomatologické péče. Vlastní součástky fixních aparátů hrazeny nejsou.

Snímací aparáty jsou hrazeny podobně jako ostatní snímatelné stomatologické náhrady.
Ošetřující lékař nejprve zařadí pacienta podle závažnosti vstupní diagnózy do příslušné kategorie. Podle tohoto zařazení poskytuje zdravotní pojišťovna plnou úhradu za snímací aparát v případech rozštěpů a závažných vrozených celkových vad s ortodontickými projevy/kat.A/. Nejčastější jsou úhrady ve výši 80% kalkulované ceny standardního výrobku u vážných ortodontických anomálií bez ohledu na věk/kat.B/ a 50% úhrady u ostatních anomálií zubů u dětí do 18 let věku/katC/. Zbylou částku si hradí v ordinaci pacient formou doplatku na základě kalkulace ortodontisty. Ve skupině d) jsou nakonec zařazeny ostatní anomálie zubů a skusu u osob starších 18 let, u kterých snímací aparát není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím