Je na stomatologické výrobky poskytována nějaká záruka?

Zdravotní pojišťovny nehradí ztracené nebo nedbalým zacházením zničené stomatologické náhrady,léčebné a rehabilitační pomůcky nebo ortodontické aparáty .Dále nehradí odstranění vad,na které se vztahuje zákonná záruka. Právní úpravou občanského zákoníku z r.2011 se na stomatologické výrobky dohodnuté mezi zubním lékařem a pacientem po 23.únoru 2011 vztahuje záruční lhůta 24 měsíců/týká se vyjmenovaných kódů OPRAV/ .U některých tzv. ÚPRAV stomatologických náhrad nehradí příslušný kód zdravotní pojišťovna nadále 6 měsíců. Záruční lhůta stomatologických výrobků začíná běžet od převzetí výrobku pacientem. Zákonnou záruku je nutno uplatnit u zubní lékaře/provozovatele zubní praxe/ nikoli v laboratoři. V případě nedohody řeší další spory ohledně posouzení kvality výrobku oblastní stomatologická komora podle místa pracoviště lékaře nebo přímo ČSK. Závěry šetření by pojištěnec měl následně zaslat OZP/jde o případy ,kdy OZP uhradila výrobek plně nebo částečně a jeho další možná úhrada z veřejného zdravotního pojištění je podmíněna naplněním tzv. životnosti/.

Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím