REGISTRACE K VITAKARTĚ ONLINE


Vážená paní, vážený pane,

Vítejte v aplikaci – ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA K VITAKARTĚ ONLINE.

Následující formulář Vám umožní zřídit snadno a rychle, z pohodlí Vašeho domova či kanceláře, registraci k VITAKARTĚ ONLINE.

Přístup k VITAKARTĚ ONLINE, který se tímto zřizuje, Vám umožňuje mimo jiné využívat aplikaci VITAKARTA - elektronický zdravotní deník, který zajišťuje dálkový přístup k Vašemu osobnímu účtu pojištěnce v souladu s §43 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

V případě, že vyplníte mailovou adresu, potvrdíte seznámení a souhlas s Obecnými podmínkami portálu VITAKARTA ONLINE a odešlete formulář pomocí tlačítka „odeslat“, bude Vám na uvedenou e-mailovou adresu zaslán aktivační klíč a jednorázový odkaz pro přihlášení.

Dále si tedy otevřete svoji e-mailovou schránku, kliknete na odkaz a budete postupovat dle uvedených instrukcí.

Pro zřízení přístupu k VITAKARTĚ ONLINE vyplňte prosím následující údaje:

REGISTRACE K VITAKARTĚ ONLINE (pouze pro pojištěnce OZP starší 18 let a způsobilé k právním úkonům)
Pro pojištěnce OZP mladší 18 let nebo nezpůsobilé k právním úkonům, jejichž jste zákonným zástupcem, Vám bude zřízen přístup automaticky.
E-mailová adresa:
SEZNÁMENÍ A SOUHLAS S OBECNÝMI PODMÍNKAMI PORTÁLU VITAKARTA ONLINE

  1. pro účely VITAKARTY ONLINE byly zpracovány osobní údaje týkající se mé osoby v rozsahu dle Obecných podmínek portálu VITAKARTA ONLINE
  2. OZP dále zpracovávala údaje týkající se mého zdravotního stavu a poskytované zdravotní péče pro účely a v rozsahu uvedeném v Obecných podmínkách portálu VITAKARTA ONLINE ,
  3. pro účely provozu systému VITAKARTY ONLINE bylo jako identifikační číslo používáno mé číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění.
Prohlašuji, že jsem si vědom(a) nutnosti ochrany přístupových údajů (heslo, uživatelské jméno) a mobilního telefonu pro zasílání autentizačních SMS, jako i informací, které aplikace obsahuje. Neopatrné nakládání s přístupovými údaji vytváří nebezpečí zneužití osobních dat.
Beru na vědomí, že informace o zdravotní péči, která mi byla poskytnuta jinými poskytovateli zdravotních služeb, včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, jsou automaticky přístupné mému registrujícímu praktickému lékaři/ praktickému lékaři pro děti a dorost.

Poznámka:
Přístup do VITAKARTY ONLINE je poskytován pouze pojištěncům Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

OVĚŘOVACÍ KÓD

Opište jméno z obrázku