Vrácení přeplatku na pojistném

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Vrácení přeplatku na pojistném
4. Základní informace k životní situaci základní
Plátce pojistného žádá o vrácení přeplatku podle § 14 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 592/1992 Sb."), formou písemné žádosti.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Plátce pojistného a pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Plátce pojistného nebo jeho zákonný zástupce písemně požádá o vrácení přeplatku a zdravotní pojišťovna podle § 14 zákona č. 592/1992 Sb., vrátí tento přeplatek v plné výši jen v případě, že plátce pojistného nemá vůči zdravotní pojišťovně splatný závazek. Je-li takový závazek, použije se přeplatku pojistného k jeho úhradě.
Za žádost o vrácení přeplatku pojistného se považuje vždy podání přehledu podle § 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., vyplývá-li z něho přeplatek pojistného a jestliže plátce pojistného nepožádal o použití přeplatku na úhradu zálohy na pojistné na další období.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Písemnou žádostí adresovanou zdravotní pojišťovně s odůvodněním žádosti k vrácení přeplatku na pojistném.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
U příslušné pobočky OZP. Kontakty na pobočky OZP naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Žádost o vrácení přeplatku lze zaslat poštou příslušnému pracovišti OZP nebo předat osobně na podatelně pobočky, expozitury nebo ředitelství OZP. Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, elektronickou podatelnu OZP, nebo datovou schránku OZP: q9iadw9.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti nebo jiný doklad s fotografií, žádost o vrácení přeplatku, doklady dokazující Vaše tvrzení.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Použití formuláře není podmínkou podání žádosti. Pokud OSVČ žádá o vrácení přeplatku přehledem ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., je formulářem daný přehled podle § 24 odst. 2 cit. zákona.
Formuláře jsou dostupné na stránkách OZP zde
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, OZP vyhoví zpravidla do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Kromě žadatele nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Žadatel může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení uváděných skutečností.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, datovou schránku OZP: q9iadw9 nebo elektronickou podatelnu OZP.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Odvolání - podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí ve věci žádosti o vrácení přeplatku k Rozhodčímu orgánu OZP prostřednictvím příslušného pracoviště OZP, které rozhodnutí vydalo. Proces odvolání je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Požádá-li plátce pojistného nebo jeho právní nástupce o vrácení přeplatku pojistného a zdravotní pojišťovna vrátila tento přeplatek po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného, je zdravotní pojišťovna povinna zaplatit penále.
21. Nejčastější dotazy úplná
-
22. Další informace úplná
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
Další informace lze získat z internetových stránek zdravotní pojišťovny, nebo odkazy viz níže:
https://portal.gov.cz/obcan/
www.mzcr.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Předepsání dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím