V jakých případech mám nárok na komplexní lázeňskou péči a jak často mohu čerpat příspěvkovou lázeňskou péči?

- Bc. Kateřina Racková, vedoucí oddělení lázeňství

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
V jakých případech mám nárok na komplexní lázeňskou péči a jak často mohu čerpat příspěvkovou lázeňskou péči?
4. Základní informace k životní situaci základní
Lázeňskou léčebně rehabilitační péči pacientovi jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje jeho ošetřující lékař. To, v praxi znamená, že ji zpravidla doporučuje odborník-specialista pro jednotlivé druhy onemocnění. Poskytnutí lázeňské péče (návrh) musí být schváleno revizním lékařem zdravotní pojišťovny.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Návrh uplatňuje registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci sám nebo prostřednictvím pacienta. Je třeba ho uplatnit na zdravotní pojišťovně osobně či ho zaslat poštou.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Na základě doporučení, minimálně v rozsahu odborného nálezu, pro který se doporučuje lázeňská léčebně rehabilitační léčba, registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci vystaví lázeňský návrh. Základní zásady, které musí být dodrženy, aby revizní lékař mohl udělit souhlas s úhradou lázeňské léčebně rehabilitační péče, jsou stanoveny přílohou č. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákonem dané podmínky jsou doplněny vyhláškou MZ ČR č. 2/2015 Sb., která stanoví indikační předpoklady, kontraindikace, obory specializace doporučujících lékařů, indikační zaměření lázeňských míst atd.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
První impuls k lázeňské péči zpravidla dává odborný ošetřující lékař, v návaznosti na jeho doporučení vystaví registrující praktický lékař příp. lékař při hospitalizaci lázeňský návrh, který je třeba uplatnit na zdravotní pojišťovně. Je-li lázeňská péče schválena, zajišťuje realizaci schválené péče lázeňské zařízení, které po obdržení lázeňského návrhu a s ohledem na svou volnou kapacitu vyzve pojištěnce k nástupu péče.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Seznam a kontakty pracovišť OZP, kde můžete řešit tuto životní situaci, naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Vystavený lázeňský návrh uplatněte neprodleně. Pokud máte dotazy k lázeňské péči, můžete se obrátit na oddělení lázeňství či na kterékoliv přepážkové pracoviště OZP osobně nebo poštou. Seznam a kontakty pracovišť OZP naleznete zde. Pro elektronickou komunikaci a podání lze využít elektronickou podatelnu OZP nebo datovou schránku OZP: q9iadw9.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Vystavený lázeňský návrh včetně příloh. Návrh není nutné uplatnit osobně.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Registrující praktický lékař či lékař při hospitalizaci disponují potřebnými formuláři. V elektronické podobě jsou k dispozici zde.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Lhůta pro posouzení lázeňského návrhu zdravotní pojišťovnou není stanovena, platí tedy lhůta obecná tj. do 30 dnů od uplatnění návrhu. Důležitou roli hraje stav a úplnost lázeňského návrhu (tj. zda jsou uvedeny všechny povinné údaje, nechybí doporučení léčby odborným lékařem, neobsahuje formální nedostatky aj.).
Časových omezení pro lázeňskou péči samotnou je víc, jsou stanoveny platnými předpisy, a je třeba, aby tyto zákonné limity a intervaly doporučující a navrhující lékaři respektovali a návrhovou činnost tomu podřídili. (jak dlouho je platný lázeňský návrh, do kdy musím schválenou péči nastoupit, lze péči opakovat a za jak dlouho, jak dlouho trvá léčení atp.)
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Poskytovatelé lázeňské péče tj. samotná lázeňská zařízení, kterým jsou schválené návrhy postupovány k realizaci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Pokud není uplatněný návrh úplný, je vyzván návrh vystavující lékař (nejčastěji registrující praktický) či pojištěnec k doložení chybějících údajů či k odstranění jiných nedostatků.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické podání lze využít datovou schránku OZP: q9iadw9 nebo elektronickou podatelnu OZP.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Postupuje se podle ustanovení § 33 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 5 uvedeného zákona.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Vyhláška MZ ČR č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Proti rozhodnutí revizního lékaře lze uplatnit námitku na kterémkoliv pracovišti OZP osobně nebo poštou. Součástí námitky by měly být nové skutečnosti, které nebyly předloženy spolu s lázeňským návrhem, a mohly mít vliv na jeho posouzení.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Nejsou stanoveny sankce.
21. Nejčastější dotazy úplná
Dotaz: Co hradí zdravotní pojišťovna? Budu v souvislosti s lázeňskou péčí něco hradit?
Odpověď: Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče. Hrazena je buď jako komplexní, nebo příspěvková.
Při komplexní péči hradí zdravotní pojišťovna náklady na léčení, ubytování a stravování ve standardní úrovni nasmlouvané s poskytovateli lázeňské péče. Ubytování je poskytováno dle možnosti a kapacity lázní ve dvou kategoriích (kategorie A, kategorie B). Obě kategorie představují 2lůžkový pokoj se základním vybavením, přičemž v kategorii A je sociální zařízení přímo součástí pokoje, v kategorii B je dostupné v rámci ubytovacího objektu. Jakékoliv jiné vybavení pokoje (jednolůžkový pokoj, televize, wifi, lednice apod.) je posuzováno jako nadstandard. Úhrada za nadstandardní služby jde k tíži pojištěnce.
U příspěvkové péče hradí zdravotní pojišťovna pouze léčení, ostatní výdaje za lázeňský pobyt (tj. hotelové služby a stravování) si pacient platí sám.
Dále se setkáte s poplatkem za lázeňský pobyt, který náleží obci, kde se lázeňské zařízení nachází, a to podle zákona o místních poplatcích (max. 15 Kč/den). Tomuto poplatku nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a jejich průvodci, dále osoby mladší 18 let a starší 70 let.
22. Další informace úplná
Výběr konkrétního lázeňského místa k realizaci péče se řídí vyhláškou MZ ČR, která uvádí indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí a platnými smlouvami zdravotní pojišťovny s jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb (lázněmi). Přehled platných nasmlouvaných míst pro dospělé pacienty naleznete zde. (děti a dorost)
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
Základní informace by měl poskytnout návrh vystavující praktický lékař. Další informace lze získat z internetových stránek OZP nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Lázeňská péče nebyla ze zdravotních, rodinných či kapacitních důvodů zrealizována, co dál. Mému dítěti doporučil lékař pobyt v dětské odborné léčebně či ozdravenský pobyt. Lékař mi doporučil péči v odborném rehabilitačním ústavu.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor smluvní a úhradové politiky, oddělení lázeňství
26. Kontaktní osoba úplná
Bc. Kateřina Racková, vedoucí oddělení lázeňství
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím