Refundace nákladů vynaložených k čerpání zdravotních služeb v zahraničí

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Refundace nákladů vynaložených k čerpání zdravotních služeb v zahraničí
4. Základní informace k životní situaci základní
Pojištěnec byl nucen hotově uhradit náklady za čerpání neodkladných zdravotních služeb v zahraničí, a to jak v členských státech EU, EHP nebo ve Švýcarsku, tak v tzv. třetích státech.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Pojištěnec, jeho zákonný zástupce nebo zmocněnec
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Pojištěnec, jeho zákonný zástupce nebo zmocněnec písemnou formou požádá o refundaci nákladů vynaložených k čerpání zdravotních služeb v zahraničí. K žádosti je třeba přiložit originál účetního nebo jiného dokladu, ze kterého vyplývá provedení platby poskytovateli zdravotních služeb + překlad tohoto dokladu a lékařskou zprávu nebo jiný doklad vystavený poskytovatelem zdravotních služeb, z něhož je patrné, jaké zdravotní služby byly pojištěncem čerpány + překlad tohoto dokladu.
Podle § 14 zákona č. 48/1997 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (dále jen "zákon č. 48/1997 Sb.") poskytne zdravotní pojišťovna na základě žádosti pojištěnce náhradu nákladů vynaložených na hrazené přeshraniční služby pouze do výše stanovené pro úhradu takových hrazených služeb, pokud by byly poskytnuty na území ČR. Jestliže je náhrada nákladů na hrazené přeshraniční služby podmíněna udělením předchozího souhlasu, poskytne se mu náhrada nákladů pouze tehdy, byl-li předchozí souhlas udělen.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Písemnou žádostí adresovanou zdravotní pojišťovně s uvedením všech náležitostí.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
U příslušné pobočky OZP. Kontakty na pobočky OZP naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Žádost o náhradu nákladů vynaložených k čerpání zdravotních služeb v zahraničí lze zaslat poštou příslušnému pracovišti OZP nebo předat osobně na podatelně pobočky, expozitury nebo ředitelství OZP.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti nebo jiný doklad s fotografií, žádost o náhradu nákladů vynaložených k čerpání zdravotních služeb v zahraničí, originál účetního nebo jiného dokladu, ze kterého vyplývá provedení platby poskytovateli zdravotních služeb + překlad tohoto dokladu a lékařskou zprávu nebo jiný doklad vystavený poskytovatelem zdravotních služeb, z něhož je patrné, jaké zdravotní služby byly pojištěncem čerpány + překlad tohoto dokladu.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Žádost o náhradu nákladů vynaložených k čerpání zdravotních služeb v zahraničí naleznete na stránkách OZP zde.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Proces posouzení žádosti a vydání rozhodnutí se řídí lhůtami danými zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Kromě žadatele nejsou stanoveni další účastníci.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Žadatel může být vyzván k doplnění svého podání.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Elektronické podání je možné pouze datovou schránkou OZP: q9iadw9
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Nařízeními EP a Rady (ES) 883/04 a 987/09 a Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Odvolání - podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí ve věci žádosti o náhradu nákladů vynaložených k čerpání zdravotních služeb v zahraničí k Rozhodčímu orgánu OZP prostřednictvím příslušného pracoviště OZP, které rozhodnutí vydalo. Proces odvolání je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy úplná
-
22. Další informace úplná
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
-
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Vycestování za účelem čerpání zdravotních služeb v zahraničí.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím