Kdy a za jakých podmínek se mohu stát pojištěncem OZP?

- Ing. Alena Seidelová, vedoucí odboru asistenčního centra

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Kdy a za jakých podmínek se mohu stát pojištěncem OZP?
4. Základní informace k životní situaci základní
Na základě zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění musí být každá osoba s trvalým pobytem na území ČR nebo ta, která je v ČR v zaměstnaneckém poměru, zdravotně pojištěna u veřejné zdravotní pojišťovny.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Občan, jeho zákonný zástupce, poručník nebo opatrovník.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Občan, který chce být pojištěn u OZP, musí mít trvalý pobyt na území ČR, být na území ČR zaměstnán, nebo se na něj jako na cizince musí vztahovat Nařízení EP a Rady č. 883/04 a 987/09 o koordinaci sociálního zabezpečení.
Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Formulář pro přihlášení opatřený podpisem je nutné podat OZP v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Vyplnit a odevzdat Formulář pro přihlášení k OZP. Formulář pro přihlášení k OZP lze vyplnit v papírové podobě nebo elektronicky.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
U pobočky OZP. Kontakty na pobočky OZP naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Vyplněný formulář lze odevzdat zaměstnanci OZP, na jakémkoliv kontaktním pracovišti OZP, případně zaslat elektronicky prostřednictvím online formuláře. V případě využití online formuláře bude klient ještě kontaktován zaměstnancem OZP.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
V případě osobního kontaktu se zaměstnancem OZP je nutné předložit průkaz totožnosti nebo jiný doklad s fotografií pro ověření totožnosti osoby.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Formulář pro přihlášení k OZP lze nalézt v elektronické podobě zde, nebo v papírové podobě na jakémkoliv pracovišti OZP.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Nejsou stanoveny žádné poplatky.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Formulář pro přihlášení k OZP musí být zpracován bezodkladně.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
-
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
-
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Lze využít online přihlášky dostupné zde, nebo lze přihlášku odevzdat prostřednictvím datové schránky OZP: q9iadw9.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, § 11a
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Nařízení EP a Rady č. 883/04 a 987/09
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
-
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Nejsou stanoveny žádné sankce ani správní poplatky.
21. Nejčastější dotazy úplná
-
22. Další informace úplná
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
-
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
-
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Obchodní úsek
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Alena Seidelová, vedoucí odboru asistenčního centra
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím