Jaká jsou pravidla pro pojištění novorozence?

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Jaká jsou pravidla pro pojištění novorozence?
4. Základní informace k životní situaci základní
Zákonný zástupce je povinen do 8 dnů ode dne narození přihlásit dítě u zdravotní pojišťovny, u které je v době porodu pojištěna matka dítěte. Dítě se stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které byla pojištěna matka v době porodu. Není-li matka narozeného dítěte účastna veřejného zdravotního pojištění, stává se dnem narození dítěte pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě zdravotní pojišťovně (matka, otec).
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Zákonný zástupce, který přihlásí své dítě OZP, doloží doklady o rodném čísle dítěte (rodný list nebo doklad z matriky o přidělení RČ), rodné číslo matky/otce.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Přihlášení novorozence je možné provést písemně nebo předat osobně na podatelně pobočky, expozitury, kontaktním místě nebo ředitelství OZP.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Na příslušné pobočce OZP. Kontakty na pobočky OZP naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Přihlášení novorozence je možné provést písemně nebo předat osobně na podatelně pobočky, expozitury, kontaktním místě nebo ředitelství OZP. Pro elektronické přihlášení lze využít aplikaci VITAKARTA, elektronickou podatelnu OZP, datovou schránku OZP: q9iadw9, nebo na internetových stránkách OZP na cestě: https://www.ozp.cz/prihlaska-novorozence/.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Rodný list nebo doklad z matriky o přidělení rodného čísla, kopie rodného listu nebo průkaz totožnosti zákonného zástupce.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Formulář pro přihlášení novorozence naleznete internetových stránkách OZP na cestě: https://www.ozp.cz/prihlaska-novorozence/.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Bez poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Zákonný zástupce je povinen přihlásit narozené dítě u zdravotní pojišťovny do 8 dnů ode dne narození.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Příslušná matrika v místě narození dítěte.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Oznámit dětskému lékaři nebo poskytovateli zdravotních služeb, u jaké zdravotní pojišťovny je dítě pojištěno.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, datovou schránku OZP: q9iadw9, elektronickou podatelnu OZP nebo na internetových stránkách OZP na cestě: https://www.ozp.cz/prihlaska-novorozence/.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Za nesplnění oznamovací povinnosti může OZP uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.
21. Nejčastější dotazy úplná
-
22. Další informace úplná
Další informace lze získat z internetových stránek zdravotní pojišťovny, nebo odkazy viz níže:
https://portal.gov.cz/obcan/
www.mzcr.cz
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
-
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Jak postupovat při změně zdravotní pojišťovny; Oznámení změn zdravotní pojišťovně
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím