Jak žádat o úhradu zdravotnických prostředků?

- Ing. Pavel Krupička, vedoucí oddělení zdravotnických prostředků

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Jak žádat o úhradu zdravotnických prostředků?
4. Základní informace k životní situaci základní
V případě, že je pro zajištění zdravotní péče pojištěnce v domácím / ambulantním léčení potřeba použít zdravotnický prostředek (definovaný zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích), úhrada je realizována prostřednictvím tzv. Poukazu (na léčebnou a ortopedickou pomůcku). Na základě tohoto dokladu je potřebný zdravotnický prostředek pojištěnci ve výdejně zdravotnických prostředků, lékárně, optice či jiném smluvním zařízení (které je oprávněno vydávat pojištěncům OZP zdravotnické prostředky) vydán. OZP pak této výdejně (lékárně apod.) zaplatí příslušnou úhradu.
Všechny dále uvedené informace se týkají zdravotnických prostředků vydávaných na Poukaz.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Žádost o úhradu vydává vždy ošetřující odborný, popřípadě praktický lékař.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Výše úhrady a podmínky pro úhradu (frekvenční a preskripční omezení, indikace) jsou primárně stanoveny v zákoně 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zejména pak v jeho oddíle C přílohy č. 3.
Další podmínky jsou uvedeny v zákoně č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, vyhlášce č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích; a v dalších legislativních normách.
Pro snazší komunikaci s poskytovateli zdravotních služeb při předepisování i při úhradě zdravotnických prostředků je používán Číselník zdravotnických prostředků (OZP využívá číselník vydávaný SZP ČR) a Metodika pro předepisování, výdej a úhradu (taktéž vydávaná SZP ČR). Tento dokument zcela přejímá údaje ze Seznamu ZP hrazených na Poukaz, který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL, viz: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz)
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Je potřeba se obrátit na svého lékaře (praktického, popřípadě odborného) a ověřit u něj, zda Váš zdravotní stav odpovídá tomu, aby Vám mohl být příslušný zdravotnický prostředek předepsán.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
U lékaře, který je smluvním partnerem OZP. Seznam smluvních lékařů OZP naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Vystavenou žádost o zdravotnický prostředek uplatněte co nejrychleji, maximálně však do 90 dnů od vystavení. Pokud máte dotazy ke zdravotnickým prostředkům, můžete se obrátit na oddělení kontroly zdravotnických prostředků. Pro elektronickou komunikaci a podání lze využít adresu zdravpro@ozp.cz nebo datovou schránku OZP: q9iadw9.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Příslušné doklady má k dispozici předepisující lékař, jedná se o standardní formuláře.
Nejčastěji je předepisován Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku - zde. V případě předepsání brýlí (nebo jiných optických pomůcek) oftalmolog použije tento formulář. V případě preskripce sluchadla či jiné foniatrické pomůcky lékař použije tento formulář.
Jestliže je dle Zákona č. 48/1997 Sb., resp. dle Číselníku zdravotnických prostředků, potřeba k úhradě ZP předchozího souhlasu revizního lékaře (OZP), předepisující lékař spolu s Poukazem vyplňuje ještě tzv. tento formulář o schválení úhrady ZP.

V případě žádosti o individuálně zhotovovaný zdravotnický prostředek (epitéza, ortéza či protéza, ortopedická obuv), který nemá v Číselníku zdravotnických prostředků (resp. Seznamu SÚKL) pevně stanovenu maximální cenu, je nezbytné, aby do OZP byla předložena ke schválení předem tzv. Předkalkulace ceny (spolu s Žádankou a Poukazem (na léčebnou a ortopedickou pomůcku).
Předkalkulace ceny je dále nutné předložit v případě žádosti o opravu či úpravu výše uvedených individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků a také v případě žádosti o opravu či úpravu cirkulovatelných (zapůjčených) zdravotnických prostředků: mechanických a elektrických vozíků, pojízdných zvedáků, polohovatelných lůžek, polohovacích zařízení pro sed, polohovacích zařízení pro stoj, přístrojů na podporu dýchání ve spánku (CPAP/BPAP), přístrojů na sekvenční tlakovou lymfodrenáž.
V případě žádosti o úhradu některých zdravotnických prostředků je potřeba k žádosti o schválení připojit také kompletně vyplněné formuláře:
  • elektrický vozík: Formulář k přidělení EV;
  • stehenní protéza s bionickým kolenním kloubem: Formulář ke schválení úhrady stehenní protézy - systém bionický kolenní kloub;
  • pomůcky pro domácí umělou plicní ventilaci (DUPV): Žádost zdravotnického zařízení o realizaci DUPV;
  • kyslíkový koncentrátor: Příloha objednávky na pronájem koncentrátoru kyslíku.
K některým typům zdravotnických prostředků je potřeba doložit, vedle medicínského zdůvodnění na Žádance, popřípadě přiložené lékařské zprávy, také "speciální" doklady z vyšetření:
  • první předepsání ZP pro kontinuální monitoraci glykémie: doklad o výsledcích provedeného výkonu 13075 - KONTINUÁLNÍ MONITORACE GLYKÉMIE;
  • antidekubitní podložky a matrace: vyplněná tabulka posouzení rizika vzniku dekubitů, nejlépe tzv. tabulka dle Nortonové;
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
viz. 10
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
S vystavením výše uvedených dokladů a žádostí nejsou spojeny žádné poplatky.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Předepsání Poukazu (popř. vč. Žádanky a ostatních dokladů) je plně v kompetenci předepisujícího lékaře: zde není OZP mocna termín a rychlost vystavení jakkoliv ovlivnit. Stejně tak není OZP schopna ovlivnit rychlost odeslání dokladů ke schválení do OZP.
OZP standardně vyřízení žádosti o úhradu (které musí předem posuzovat revizní lékař pojišťovny) trvá cca 3 až 10 dnů od data přijetí na podatelnu OZP.
V případě, že je k posouzení žádosti nutné si vyžádat chybějící, nebo doplňující doklady a údaje, tato lhůta bývá delší.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
V případě požadavku na individuálně zhotovovanou ortopedickou ortézu či protézu, popř. individuální ortopedickou obuv (včetně ortopedických vložek/stélek do obuvi) je potřeba komunikovat také s výrobcem příslušného zdravotnického prostředku.
V případě požadavku na tzv. ZP pro pacienty s poruchou mobility (vozíky, zvedáky, polohovací zařízení, polohovací lůžka) je výhodné preskripci konzultovat také s příslušným dodavatelem/výrobcem zdravotnického prostředku. Zejména tehdy, pokud je potřeba konzultovat preskripci a úhradu příslušenství.
Vždy by s odkazem na vhodného výrobce/dodavatele měl pomoci předepisující lékař, popřípadě mohou poradit zaměstnanci oddělení kontroly ZP (zdravpro@ozp.cz).
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Žádné další činnosti (vyjma absolvování potřebných a požadovaných lékařských vyšetření) nejsou po žadateli požadovány.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
V případě potřeby si zaměstnanci oddělení kontroly zdravotnických prostředků, popřípadě revizní lékař OZP, vyžádají zaslání doplňujících dokumentů o medicínské podstatě žádosti (lékařské zprávy).
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích;
Vyhláška 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích;
Metodika SZP ČR pro předepisování, výdej a úhradu zdravotnických prostředků.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Odvolání proti rozhodnutí revizního lékaře ke zdravotní ředitelce OZP
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy úplná
Jak je to s úhradou ZP u hospitalizovaných pacientů?
O úhradu zdravotnických prostředků používaných PZS v době hospitalizace není potřeba, aby pacient žádal, protože tyto zdravotnické prostředky (ZP) jsou OZP hrazeny jako součást výkonu (balíčku, DPG apod.) a pojištěnec se na jejich úhradě nikdy nepodílí.
22. Další informace úplná
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
Výše uvedený postup je dostatečně podrobný. Případné dotazy - viz 26.
Na internetových stránkách některých dodavatelů ZP je postup pro získání konkrétních typů ZP také uveden, například ZDE nebo ZDE, pro amputované pacienty je možné najít některé informace na stránkách dodavatele komponent pro výrobu individuálních ortéz a protéz.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
-
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Oddělení kontroly zdravotnických prostředků
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Pavel Krupička, vedoucí oddělení kontroly zdravotnických prostředků
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
12.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
12.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
O úhradu zdravotnických prostředků používaných PZS v době hospitalizace není potřeba, aby pacient žádal, protože tyto zdravotnické prostředky (ZP) jsou OZP hrazeny jako součást výkonu (balíčku, DPG apod.) a pojištěnec se na jejich úhradě nikdy nepodílí.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím