Jak žádat o úhradu léčivých přípravků?

- Mgr. Radka Brichcínová, vedoucí oddělení kontroly léčivých přípravků

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Jak žádat o úhradu léčivých přípravků?
4. Základní informace k životní situaci základní
O úhradu nehrazených léčivých přípravků, nebo přípravků hrazených pro jinou léčebnou indikaci, než které jsou uvedeny v podmínkách úhrady, žádá obvykle lékař, který jedná v zastoupení pacienta-pojištěnce. Žádat může i pacient-pojištěnec.
Žádost se podává na základě § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Lékař žádá prostřednictvím příslušného formuláře Žádanka o schválení (povolení) léčivého přípravku - ZP - výkonu - ostatní (tiskopis VZP-21) - zde, společně s žádostí zašle aktuální lékařskou zprávu, zdůvodnění žádosti a předběžnou cenovou kalkulaci, kterou poskytne lékárna, která léčivý přípravek v případě schválení žádosti vydá (ať už formou receptu pacientovi, nebo formou žádanky přímo do ordinace lékaři).
Pro pacienty neexistuje předepsaný formulář, případná žádost může být formou dopisu, s přiloženou aktuální lékařskou zprávou. Chybějící náležitosti si OZP vyžádá přímo od ošetřujícího lékaře.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Po obdržení žádosti a její případné kompletaci posoudí revizní lékař v příslušném oboru oprávněnost žádosti, a to obvykle do 10 pracovních dní (od zajištění kompletní žádosti). Stanovisko zašle ošetřujícímu lékaři, v případě žádosti pacientem-pojištěncem i jemu.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Žádost se podává prostřednictvím ošetřujícího lékaře, může ji podat i pacient-pojištěnec: formou dopisu doručeného poštou. V případě komunikace e-mailem s ohledem na platnost nařízení GDPR musí být komunikace chráněna heslem. Žádost lze podat i prostřednictvím elektronické podatelny OZP nebo datové schránky OZP (q9iadw9).
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Seznam a kontakty pracovišť OZP, kde můžete řešit tuto životní situaci, naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Pro zaslání pokud možno kompletní žádosti je vhodné požádat ošetřujícího lékaře, v případě, že žádá pacient pojištěnec, kontakty na OZP jsou uvedeny zde.
Pro elektronickou komunikaci a podání lze využít elektronickou podatelnu OZP nebo datovou schránku OZP: q9iadw9.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Pro návštěvu lékaře je nutné mít kartu pojištěnce, pro zaslání žádosti pojišťovně se nepřikládají žádné další doklady nad rámec dříve uvedených náležitostí žádosti (aktuální lékařská zpráva, zdůvodnění žádosti a předběžná cenová kalkulace viz též bod 5.)
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Pro lékaře je příslušný formulář dostupný zde, pro pacienta-pojištěnce neexistuje předepsaný formulář.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Lhůta pro posouzení revizním lékařem a vydání stanoviska je obvykle 10 pracovních dní od obdržení kompletní žádosti. Ve správním řízení je tato lhůta 30, max. však 60 dní.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Ošetřující lékař v oboru, kterého se žádost o daný léčivý přípravek týká.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Doplnění případných nedostatků žádosti.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro podání žádosti pacientem-pojištěncem lze použít datovou schránku OZP: q9iadw9 nebo elektronickou podatelnu OZP.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Postupuje se dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Podání námitky proti negativnímu rozhodnutí. Neexistuje předepsaný formulář.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
V tomto případě sankce stanoveny nejsou.
21. Nejčastější dotazy úplná
Dotaz: Proplatí mi zdravotní pojišťovna léčivý přípravek zakoupený v zahraničí?
Odpověď: V případě přerušení/ukončení dodávek do ČR v případě zakoupení léčivého přípravku v zahraničí na recept předepsaný v ČR, OZP přípravek uhradí na základě žádosti o refundaci, a to do výše úhrady stanovené v ČR. V případě, že je přípravek zakoupen v ČR nehrazený přípravek bez předchozího schválení revizním lékařem na základě žádosti lékaře ošetřujícího, OZP přípravek neuhradí.

Dotaz: Je na léčivý přípravek nehrazený, schválený revizním lékařem, doplatek?
Odpověď: Po schválení žádosti OZP uhradí léčivý přípravek plně, a to na základě předchozího doložení ceny přípravku lékárnou, která přípravek vydá.
22. Další informace úplná
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
-
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
-
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Oddělení kontroly léčivých přípravků.
26. Kontaktní osoba úplná
Mgr. Radka Brichcínová, vedoucí oddělení léčivých přípravků
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím