Jak žádat o náhradu cestovních nákladů soukromým vozidlem?

- Mgr. Jan Musil, vedoucí týmu lékáren a dopravy

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Jak žádat o náhradu cestovních nákladů soukromým vozidlem?
4. Základní informace k životní situaci základní
Nárok pojištěnce na náhradu cestovních nákladů za použití soukromého vozidla je definován v zákoně č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Základní podmínkou pro řešení této situace je dodržení platných legislativních předpisů a dále doručení žádosti do OZP. Na náhradu cestovních nákladů se vztahuje obecná tříletá promlčecí lhůta.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Předáním žádosti do OZP, a to včetně všech potřebných dokladů.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Seznam a kontakty na pracoviště OZP, kde můžete žádost předat, naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Kompetentní pracoviště k vyřízení Vaší žádosti je Tým lékáren a dopravy, který je součástí Oddělení primární péče a zpracování dávek. Kontakty na toto pracoviště naleznete zde.
Situaci lze řešit vždy, když pojištěnci vznikne nárok na proplacení náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Volně formulovaná písemná žádost o náhradu cestovních nákladů soukromým vozidlem, která musí obsahovat čestné prohlášení, že soukromé vozidlo bylo řízeno jinou osobou (tj. osobou rozdílnou od pojištěnce, který náhradu požaduje). Řádně vyplněný formulář VZP 39 - "Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem" a kopii velkého technického průkazu vozidla, které bylo použito k přepravě pojištěnce.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Formulář VZP 39 - "Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem" - ke stažení zde.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Standardní doba vyřízení je 30 dnů, ale může být prodloužena o lhůtu nezbytnou pro případnou korespondenci s poskytovateli zdravotních služeb, kteří dopravu indikovali nebo realizovali požadované zdravotní služby.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Poskytovatelé zdravotních služeb.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
V případě pochybností může být pojištěnec vyzván k doložení dalších dokladů nutných pro posouzení žádosti, např. lékařské zprávy.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Žádost lze předávat OZP prostřednictvím datové schránky OZP: q9iadw9 nebo přes elektronickou podatelnu OZP - v tomto případě musí být žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem žadatele nebo jeho zákonného zástupce.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Postupuje se dle § 36 a § 37 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, částka 13/2017
Vyhláška č. 463/2017 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Proti již zpracované žádosti lze podat reklamaci, a to písemnou formou na příslušné pracoviště OZP. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od jejího doručení.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
V případě dodatečného zjištění, že pojištěnec uvedl ve své žádosti nesprávné nebo nepravdivé údaje, může OZP požadovat vrácení již proplacené náhrady za použití soukromého vozidla.
21. Nejčastější dotazy úplná
Jaké doklady je nutné doložit? - viz bod 10. a 11.
Kde lze žádost uplatnit? - viz bod 8. a 9.
22. Další informace úplná
V případě úmrtí pacienta v průběhu zpracování žádosti se úhrada cestovních nákladů soukromým vozidlem stává součástí dědického řízení.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
www.mzcr.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
-
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Tým lékáren a dopravy
26. Kontaktní osoba úplná
Mgr. Jan Musil, vedoucí týmu lékáren a dopravy
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím