Jak požádat o výpis z účtu pojištěnce?

- Mgr. Markéta Pásková, projektový specialista obchodního úseku

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Jak požádat o výpis z účtu pojištěnce?
4. Základní informace k životní situaci základní
Pojištěnec chce zaslat výpis z osobního účtu pojištěnce, který zahrnuje přehled výdajů za hrazené služby, zaplacené regulační poplatky a doplatky za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Pojištěnec, jeho zákonný zástupce, poručník nebo opatrovník.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna písemně bezplatně a bez zbytečného odkladu poskytnout jedenkrát ročně formou výpisu z osobního účtu údaje o hrazených službách uhrazených za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců včetně zaplacených regulačních poplatků podle § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely za toto období, popřípadě tyto údaje za počet měsíců, po které byl pojištěnec v průběhu posledních 12 měsíců u této zdravotní pojišťovny pojištěn.
Zdravotní pojišťovna je povinna na vyžádání pojištěnce zajistit dálkový přístup k jeho osobnímu účtu.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
O papírový výpis lze požádat jak písemnou formou, elektronicky na www.ozp.cz, tak i osobně na jakékoliv pobočce OZP. Taktéž je dostupný výpis z účtu pojištěnce pomocí portálu VITAKARTA ONLINE.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
Na příslušné pobočce OZP. Kontakty na pobočky OZP naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Žádost o výpis z osobního účtu lze zaslat poštou příslušnému pracovišti OZP nebo předat osobně na podatelně pobočky, expozitury nebo ředitelství OZP.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti nebo jiný doklad s fotografií pro podání žádosti na pobočce OZP. V případě dálkového přístupu mít zřízen portál VITAKARTA ONLINE.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Žádost podanou osobně či písemně lze podat volnou formou.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Pojištěnci musí být odpovězeno bez zbytečného odkladu.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Nejsou.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, datovou schránku OZP: q9iadw9 nebo elektronickou podatelnu OZP.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, § 43, odst. 2
18. Jaké jsou související předpisy úplná
-
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
-
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
-
21. Nejčastější dotazy úplná
-
22. Další informace úplná
-
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
-
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
-
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Obchodní úsek
26. Kontaktní osoba úplná
Mgr. Markéta Pásková, projektový specialista obchodního úseku
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím