Jak postupovat při výměně nebo ztrátě průkazu pojištěnce?

- Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

Číslo Uvozovací text Zařazení
informace
Obsah položky
1. Identifikační číslo úplná
-
2. Kód úplná
-
3. Pojmenování (název) životní situace základní
Jak postupovat při výměně nebo ztrátě průkazu pojištěnce?
4. Základní informace k životní situaci základní
Pojištěnec je povinen oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) základní
Pojištěnec, popřípadě jeho zákonný zástupce.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace základní
Ztrátu nebo poškození průkazu zdravotního pojištění musí pojištěnec ohlásit své zdravotní pojišťovně, podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, do osmi dnů.
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace základní
Oznámení o ztrátě nebo poškození lze podat OZP osobně, písemně nebo elektronicky.
8. Na které instituci životní situaci řešit základní
U příslušné pobočky OZP. Kontakty na pobočky OZP naleznete zde.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit základní
Oznámení o ztrátě nebo poškození a podání žádosti o vystavení nového průkazu pojištěnce lze provést písemně nebo předat osobně na podatelně pobočky, expozitury, kontaktním místě nebo ředitelství OZP. Pro elektronické přihlášení lze využít datovou schránkou OZP: q9iadw9, elektronickou podatelnu OZP, nebo aplikaci VITAKARTA.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou základní
Průkaz totožnosti, průkaz pojištěnce, doklad zákonného zástupce.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici základní
Použití formuláře není podmínkou podání žádosti o vystavení nového průkazu pojištěnce.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní
Bez poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení základní
Žádosti o vystavení nového průkazu pojištěnce jsou zpravidla vyřízeny neprodleně.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace základní
Další účastníci nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány základní
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít základní
Pro podání žádosti o vystavení nového průkazu pojištěnce lze využít datovou schránkou OZP: q9iadw9, elektronickou podatelnu OZP, nebo aplikaci VITAKARTA.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje základní
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy úplná
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují rozšířená
Opravné prostředky nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností rozšířená
Za porušení povinnosti oznámit ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce může pojišťovny uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč.
21. Nejčastější dotazy úplná
-
22. Další informace úplná
Další informace lze získat z internetových stránek zdravotní pojišťovny, nebo odkazy viz níže:
https://portal.gov.cz/obcan/
www.mzcr.cz
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace)
je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
rozšířená
-
24. Související životní situace a návody, jak je řešit rozšířená
Oznámení změn zdravotní pojišťovně.
25. Za správnost návodu odpovídá útvar úplná
Odbor kontroly plateb pojistného
26. Kontaktní osoba úplná
Ing. Radka Bradová, vedoucí odboru kontroly plateb pojistného
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni úplná
7.11.2019
28. Popis byl naposledy aktualizován základní
7.11.2019
29. Datum konce platnosti popisu základní
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace úplná
Nestanoveny.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím